De ballenbak beleefd

Het moment dat je in de ballenbak ligt. Daadwerkelijk liggen; horizontaal. Je hebt je gemanoeuvreerd tussen de ballen om daar te komen. Je voelt een bedrukking. Alsof er een grote, zware deken over je heen ligt. Toch voel je dat het nóg anders kan. Nóg meer opgenomen...

Moeilijk doen is makkelijk

Lastig doen is een manier om je te manifesteren in deze wereld. Dit is een eigen reflectie. Toch is niet uitgesloten dat je je herkent in deze beschouwing. Dat is geen reden om jezelf af te wijzen en daardoor het gecompliceerder te maken dan nodig is. Laten we er...
ChatGPT fenomenologisch benaderd

ChatGPT fenomenologisch benaderd

De eerste ‘Fontysblog(t)’ over ChatGPT. Laat ik bij mijn leest blijven en het fenomenologisch benaderen. Terwijl ik hier zit, in gesprek met ChatGPT, word ik getroffen door de schijnbaar moeiteloze manier waarop het een gesprek kan voeren. Ik typ een...

Opvoedingsrecht

“Ieder kind heeft het recht om opgevoed te worden” Bovenstaande zin is een vrije vertaling van Artikel 18 uit het Verdrag inzake de Rechten van het Kind[1]. Wanneer de opvoeder met een biologische relatie, de ouder, nalaat of niet (adequaat) in staat blijkt om te...
Die tijd

Die tijd

Hoe kan ik een uitspraak doen over deze tijd? Alsof ik genoeg andere tijden gekend heb. Wanneer ik luister naar de verhalen van vroeger, hoor ik een beschrijving van een tijd die verschilt van nu. Dat wil zeggen: de ervaringen verschillen. Hoewel bij lange na niet...