Depreciation of Relationships

Depreciation of Relationships

One of the topics we are covering now is cost of fixed assets. It is called depreciation. You can depreciate an asset, over its useful life (cause nothing and no one is immortal), by a fixed amount per period or by a percentage or by a factor. We call these...

De ballenbak beleefd

Het moment dat je in de ballenbak ligt. Daadwerkelijk liggen; horizontaal. Je hebt je gemanoeuvreerd tussen de ballen om daar te komen. Je voelt een bedrukking. Alsof er een grote, zware deken over je heen ligt. Toch voel je dat het nóg anders kan. Nóg meer opgenomen...
Kun je me helpen?

Kun je me helpen?

Mensen die vaker stukken van mij lezen weten dat ik graag schrijf over verandering en onderwijsontwikkelingen. Geheim (of niet): dat doe ik zelden of nooit alleen. Onderwijsontwikkelingen en onderzoek zijn beiden, gezien de complexiteit van onderwijs, eigenlijk niet...

Physical, Mental and Emotional Costs

As I head towards the start of teaching management accounting next week, where I will cover costs extensively in the module, I started thinking about what it means for something to be a cost to me. Like the managers sitting in companies, breaking down and analysing...

Short-term, Long-term

The balance sheet can be broadly divided into five categories. These are the long-term (or non-current or fixed) assets; short-term (or current) assets; long-term (or non-current) liabilities; short-term (or current) liabilities; and equity. The formula is always the...

Moeilijk doen is makkelijk

Lastig doen is een manier om je te manifesteren in deze wereld. Dit is een eigen reflectie. Toch is niet uitgesloten dat je je herkent in deze beschouwing. Dat is geen reden om jezelf af te wijzen en daardoor het gecompliceerder te maken dan nodig is. Laten we er...