Ontwikkeling als hoogste doel

Ontwikkeling als hoogste doel

Op 6 januari mocht ik als waarnemend bestuursvoorzitter van Fontys het nieuwe jaar openen. In mijn toespraak stelde ik dat ‘ontwikkeling’ het absolute kernbegrip is binnen onze organisatie. Ik probeerde dat te illustreren aan de hand van een recente gebeurtenis die...
Investeren in buitenlandervaring is slim

Investeren in buitenlandervaring is slim

Stel je eens voor: door één slimme maatregel geven we onze studenten meer kansen op de arbeidsmarkt. Ze komen sneller aan het werk, krijgen een beter betaalde baan waar ze ook nog eens tevredener over zijn. Eén maatregel die daarnaast leidt tot meer zelfvertrouwen,...
Er toe doen

Er toe doen

De afgelopen weken vielen een paar dingen samen. Ik woonde de jaarlijkse conferentie van de Vereniging Hogescholen in Den Bosch bij. Ook nam ik deel aan een interne sessie van de Sporthogeschool én ik bracht een bezoek aan Fontys Hogeschool ICT. Thema van de...
De meerwaarde van grensoverstijgend samenwerken

De meerwaarde van grensoverstijgend samenwerken

Ik heb het nooit precies geteld, maar ik schat dat ik voor mijn werk zo’n 40 landen heb bezocht. Of het daaraan ligt, weet ik niet, maar ik ben al heel mijn leven gefascineerd door grenzen. Wat is het dat me zo boeit? Het feit dat een op het eerste gezicht...