Dat er kracht schuilt in het organiseren van peerfeedback daar zijn de meeste collega’s maar ook onderzoekers (1–3) het wel over eens. Niet gek dus dat er ruime belangstelling was voor de eerste bijeenkomst van het netwerk Didactiek en Blended Leren (link). Deze stond in het teken van Peervue: een online tooling die studenten in staat stelt om eenvoudig peerfeedback te vragen en daarmee zicht in en grip te krijgen op de eigen ontwikkeling.

De didactiek centraal

Heel mooi, Peervue is ontwikkeld door Fontys studenten, voor studenten. Inmiddels is het de bèta-versie voorbij en doorgegroeid naar een volwassen product. Het innovatienetwerk Ifontys is afgelopen jaar een overeenkomst aangegaan en ondersteund diverse opleidingen bij het op een juiste manier inpassen van deze tooling in de onderwijspraktijk. Precies deze “juiste manier” is kenmerkend voor de start van de deze netwerkbijeenkomst. Dries van de Enden is als vertegenwoordiger van IFontys, de begeleider van de netwerkbijeenkomst. Hij benadrukt dat Peervue, of eigenlijk alle tooling, alleen maar een ondersteunende functie heeft. De tool is geen wondermiddel. Enkel binnen de juiste didactiek kan deze tool echt van waarde zijn. Veel werd er dus in het begin gesproken over de didactische benadering.
Als eerste, wie de groep van IFontys en hun didactische model S.E.A.L.(link) kent, zal zich kunnen voorstellen dat we hier spreken van een didactiek waarbij de student echt eigenaar is van het leerproces. Zoals ook uit de gesprekken van de bijeenkomst duidelijk werd is het daarnaast voor Peervue ook belangrijk dat er in groepen wordt samengewerkt. Hierbij moet er in de groepen wel sprake zijn van gedeelde verantwoordelijkheid. Niet naast elkaar werken, maar mét elkaar werken. Als laatste is Peervue echt een instrument wat studenten ondersteunt in het leerproces, en niet zo zeer bij het leerproduct. De echte ervaringsdeskundige van het proces wat de studenten ervaren in en tijdens hun samenwerking zijn natuurlijk de studenten zelf. Om peerfeedback bij juist dit proces te faciliteren is Peervue ontworpen.

Peervue aan het werk

Na wat technische opstartproblemen heeft Dries ons meegenomen in de mogelijkheden van Peervue. Zoals het feedbackmodel van Hatti (2) ons leert is het essentieel om helderheid rondom de richting van het leren (leerdoelen of leeruitkomsten) als uitgangspunt te nemen. Peervue neemt daarom ook als uitgangspunt de van te voren gestelde leerdoelen/uitkomsten. Iets wat wij als docenten doen. Gelukkig bestaat binnen Peervue de mogelijkheid voor de studenten om deze leerdoelen te personaliseren. Wat wil de student (binnen de module doelstellingen) nu echt leren? Hiermee kan de student pas echt eigenaarschap voelen over de eigen ontwikkeling. Uiteindelijk kunnen studenten hierover “facts” invoeren. Deze facts vomt het bewijs van werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Op deze facts kunnen peers dan feedback geven. Zo kan er bijvoorbeeld aangegeven worden of dit waarde had voor het groepsproces, of wat een lid uit de groep heeft ervaren rondom jouw ontwikkeling.  Dries benadrukt dat het belangrijk is om de manier van feedback geven goed te bespreken met de studenten. Slechte kwaliteit van feedback is zonde van de tijd en moeite.

Wat nog bijzonder is om te melden is dat je in Peervue niet kan zien wat precies de inhoud is van de facts. Studenten kunnen dat natuurlijk wel onderling zien. Als docent heb je wel een overzicht over het aantal ingevoerde facts en het aantal keer ontvangen en gegeven peerfeedback momenten. Wil je als begeleidend docent dus daar meer informatie over dan moet er dus interactie met de groep of student plaatsvinden. Dat is natuurlijk ook waar we als collega’s echt van waarde zijn, niet als controlerende maar als vragende en reflectie stimulerende gesprekpartner.

Peervue is op zich is geen ingewikkelde software waar “knoppenleer cursussen” voor nodig is. Juist de specifieke mogelijkheden en de éénvoud maken het een krachtige tool mits, zoals gezegd, het ingezet wordt binnen een juiste didactiek.

Netwerken

Diverse collega’s zagen na afloop van de bijeenkomst een meerwaarde voor de eigen onderwijspraktijk en diverse afspraken en contacten zijn ter plekke georganiseerd. Juist dit maakt het deelnemen aan netwerken waarbij contacten en ervaringen worden gedeeld zo waardevol. In de pluriforme Fontys context is het soms moeilijk om door de bomen het bos te zien. Het organiseren van en deelnemen aan netwerken, docentevents of bijvoorbeeld Studiesucces Academie (link), waarbij best practices worden gedeeld zorgt ervoor dat we elkaar helpen in het verzorgen van onderwijs wat er toe doet. En dat is waar we als collega’s toch elke dag voor ons bed uit komen!

Als afsluiting is het belangrijk om aan te geven dat Peervue voor Fontys nog altijd in een soort experimentele fase zit. Het product is in te zetten maar er wordt nog altijd gekeken of dit product ook pas bij wat we als Fontys organisatie willen.

  • Voor meer informatie over:

Peervue: https://www.fontys.nl/nieuws/peervue-studenten-oordelen-zelf/

Netwerk Didactiek en Blended Leren: https://fontys.nl/KennisNetwerk/Ontwikkelingen/Home/Netwerken.htm

IFontys:  https://fontys.nl/KennisNetwerk/Ontwikkelingen/iFontys.htm

  1. Nicol, D. The foundation for graduate attributes: Developing self-regulation through self and peer assessment. Qual. Assur. Agency High. Educ. Scotl. (2010).
  2. Hattie, J. & Timperley, H. The power of feedback. [References]. Rev. Educ. Res. (2007). doi:10.3102/003465430298487
  3. Sluijsmans, D., Dochy, F. & Moerkerke, G. Creating a learning environment by using self-, peer-and co-assessment. Learn. Environ. Res. (1998). doi:citeulike-article-id:8900711

 

FavoriteLoadingVind ik leuk

Over Lars Veerhoff

Lars werkt in Eindhoven bij ICT als student begeleider en onderzoeker. En daarnaast ook actief betrokken bij diverse Fontys netwerken. Met een onderwijswetenschappelijke achtergrond en bijna 20 jaar onderwijservaring (speciaal ow, vo & hbo) heeft hij een enorme passie voor leren en ontwikkelen. Hij vind persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten te belangrijk om niet de juiste dingen goed te doen. Hij ontwikkelt daarom leer- en reflectie activiteiten rondom evidence-based thema's zoals loopbaan ontwikkeling en persoonlijk leiderschap.