Op 19 mei hebben we met 27 docenten en 2 studenten een train-de-trainer traject afgerond rondom HILL. Het programma is direct de start geweest van een netwerk rondom deze wijze van didactische vormgeving. HILL sluit aan op ontwikkelingen in onderwijs die de afgelopen jaren langzaam zijn gestart en geeft het een solide wetenschappelijk basis. Er ontstaan steeds meer leeromgevingen, waarin het een logische en een heldere rol krijgt. Op vele plekken wordt het zelfs al geïmplementeerd. HILL lijkt daarmee ‘here to stay’.

‘Anders’

Onlangs ben ik gestart met het boek ‘Informatie-professional 3.0’. Hier werd ik geïnspireerd  door een verhaal wat de introductie is van het boek. Het gaat in dit specifieke geval om digitale transformatie, wat niet mogelijk is zonder mentale transformatie. Dit is vrij eenvoudig door te vertalen naar het  onderwijs, waarin ook een beweging naar ‘anders’ is ontstaan. Welke duidelijk ook niet kan zonder mentale transformatie.

Het verhaal vertrekt vanuit drie zienswijzen. De eerste is ‘meer’, waarin de management-focus ligt op controle en efficiëntie. Het proces wordt gestuurd vanuit productie en het resultaat, meer productie en betere producten is de maatstaf. De tweede zienswijze ‘beter’ gaat over aanpassen aan de omgeving, de organisatie draait naar klantgerichtheid. De laatste wordt bestempeld als ‘anders’ waarin samenwerken en leren het aandachtpunt wordt van het management. Hierin ligt de ontwerp visie niet langer alleen binnen de organisatie of de processen, maar het gehele ecosysteem wordt betrokken.

Anders

Deze verschillen en de beweging naar ‘pull’ onderwijs worden in meer theorieën beschreven, waaronder door MIT in 2013. Het gaat hier in ieder geval om het leren dichter naar de praktijk te brengen. Hierbij “trekt” de student de (online) cursussen naar zich toe welke passen bij de leerwens of binnen het project:

Breng studenten naar MIT die laten zien dat ze in staat zijn om actief deel te nemen aan projecten in plaats van simpelweg hun schoolcursussen te volgen. Laat hen manieren vinden om deel te nemen aan projecten wanneer ze aanwezig zijn. Geef ze een manier om deel te nemen aan cursussen in gerichte doses op basis van wat ze onderweg daadwerkelijk nodig hebben. Organiseer de hele bachelor ervaring rond een pull-model van onderwijs in plaats van het push-model dat tegenwoordig gangbaar is.

Systeem verschuivingen

Otto Schramer (2021) gaat daarin nog een stap verder en beschrijft de universiteit van de 21e eeuw als plaats voor onderzoek, onderwijs en de praktijk van het transformeren van de samenleving en het zelf. Waarin er nog een extra stap wordt gemaakt, richting ecosysteem denken. Een extra stap in deze verdieping. Binnen HILL worden 7 bouwstenen beschreven die ingezet kunnen worden om  onderwijsprogramma’s naar het ‘anders’ niveau te brengen. Dat sluit uitstekend aan bij de nieuwe strategie van Fontys for Society (2020)!

HILL Bouwstenen

Binnen Fontys zijn er ook bewegingen om ‘anders’ te gaan denken en werken. Een aantal voorbeelden zijn de vele hybride leeromgevingen, met eigen ecosystemen. Het eigenwijze “Pulsed” welke onlangs de onderwijsprijs won voor onderwijsvernieuwing. We zien toetsen steeds meer verschuiven naar portfolio (met peer-assessments). Sinds de Corona pandemie is er een algemene verbreding van didactische vormen die meer aansluiten op “pull” onderwijs in de vorm van ‘blended learning’.

High Impact Learning that Lasts

HILL past zoals aangegeven goed in de verschuiving naar ‘anders’. Waarbij de mentale verschuiving een belangrijk onderdeel inneemt. Werken vanuit de bedoeling van onderwijs en vanuit vertrouwen. Daarvoor kregen 27 docenten van diverse instituten en 2 studenten van ’Learning College’ een HILL Trainer certificaat op 19 mei 2022 uitgereikt.

Deze impuls is bedoeld om vraagstukken die collega’s tegen komen in de verandering van onderwijs beter te kunnen opvangen. Hierdoor kunnen we ondersteuning bieden op alle ‘bouwstenen’ die HILL beschrijft. We hebben gemerkt dat de meeste zich uiten rondom ‘Assessment as Learning’, de inrichting van het onderwijs en coaching van studenten. De trainers zijn in ieder geval voorbereid om collega-docenten, die stappen op dit traject willen zetten, te ondersteunen.

Om vragen rondom HILL te centraliseren is er een Teams omgeving opgericht. Deze is openbaar, voor iedereen die interesse heeft, of vragen rondom dit onderwerp. Voel je vrij om aan te haken! Dan kunnen we vanuit die verbinding samen ontdekken wat het betekent de vormgeving van onderwijs.

Met dank aan Brechje Schouten en Jean Jamin voor de feedback op dit stuk!

 

Bronnen bij dit verhaal:

Bronsgeest, W. L., Wesseling, M., de Vries, E., & Maes, R. (2017). De informatieprofessional 3.0 (tweede druk). Adfo Books.

Dagostino, R. (2013, May 4). Pull vs. Push Models of Education | Institute-wide Task Force on the Future of MIT Education. Https://Future.Mit.Edu/Pull-vs-Push-Models-Education. https://future.mit.edu/pull-vs-push-models-education

Scharmer, O. (2021, December 9). Vertical Literacy: Reimagining the 21st-Century University. Medium. Retrieved May 29, 2022, from https://medium.com/presencing-institute-blog/vertical-literacy-12-principles-for-reinventing-the-21st-century-university-39c2948192ee

Struik, J., & Peters, S. (2020, December). FONTYS FOR SOCIETY 2021 – 2025. Fontys.Nl. https://fontys.nl/Over-Fontys/Nieuws-tonen-op/Brochure-Strategisch-Plan-NL-versie.htm

FavoriteLoadingVind ik leuk

Over Dries van den Enden

Sr. Docent Fontys - iFontys/Innoversity lid - Oprichter van de minor Data Driven Business Lab - Praktisch onderzoeker naar Hybride onderwijs (waar student, docent en werkveld van en met elkaar leren).