Nieuwe Business- en Onderwijsmodellen

Nieuwe Business- en Onderwijsmodellen

Heb je ze ook al eens gezien, de statiegeld verzamelaars? Mensen die uit de prullenbakken rondom Fontys blikjes en flesjes halen. Hoeveel geld zouden ze daarmee verdienen? Soms ontstaan nieuwe businessmodellen en processen doordat er veranderingen buiten ons om...
GenAI: collectieve verantwoordelijkheid

GenAI: collectieve verantwoordelijkheid

Keuzes worden gemaakt door het afwegen van verschillende opties. Volgens sommigen maken we wel 30.000 keuzes per dag! Onze individuele en dagdagelijkse keuzes zijn vaak (relatief) eenvoudig, zoals de keuze tussen gezond of ongezond eten. In de aanname dat de keus...
Kansen om te leren

Kansen om te leren

Onderwijsvernieuwing is een continu proces, daarbij hoort het doorbreken van bestaande patronen of ‘scripts’. Vooral binnen een educatieve omgeving waar traditionele methoden dieper geworteld zijn. Een recent artikel op Bron zorgde weer voor een discussie....
Ongeschreven regels

Ongeschreven regels

De afgelopen weken heb ik weer interessante gesprekken mogen voeren in de eindgesprekken bij stagiaires en afstudeerders. Een aantal keer kwamen de “ongeschreven regels” ter sprake in verschillende contexten. Deze onzichtbare afspraken kom ik natuurlijk ook wel eens...