In welke mate benut jij op dit moment je talent in je werk? En waar zou je willen staan? Wie of wat heb je nodig om daar te komen?

Op de meetlat
Deze vragen stonden aan de basis van onze workshop over leren in co-creatie tijdens het jaarcongres van de Vereniging van Hogescholen op donderdag 19 april. Het was een bijzondere belevenis. Niet in de laatste plaats omdat mensen ook echt zichzelf de maat moesten nemen. Op de vraag waar sta je nu in het benutten van je talent konden mensen op een lijn gaan staan die liep van -3 tot en met 100. Er was een iemand die twijfelde over een talentbenutting onder het vriespunt (maar die uiteindelijk op 25 punten ging staan en het dus nog steeds een vette onvoldoende gaf), maar de meeste mensen gaven hun huidige talentbenutting een ‘kleine zeven’ of een ‘achtje’. Op de vraag waar zou je willen staan, schuiven de deelnemers zo’n 10 tot 20 punten op. Er ontstaat een ophoping rondom de 75-95 punten. Opmerkelijk was dat niemand op 100 punten ging staan.

Wat heb je nodig om je talenten beter te benutten?
Op de vraag wat je nodig hebt om die sprong te maken worden er aspecten genoemd die te maken hebben met de persoon zelf: durf, jezelf kennen, weten wat uitdaging geeft, een lerende instelling. Maar ook worden er aspecten genoemd die te maken hebben met het werk en de organisatie: vertrouwen krijgen, ruimte om te ontwikkelen en nieuwe uitdagingen aan te gaan, inspirerende collega’s. En juist die behoeften raken het hart van ons onderzoek. Leren en ontwikkelen doe je niet alleen. Juist samenwerken is een talentversneller. En toch gebeurt dat nog te weinig in het onderwijs. Uit eigen onderzoek (http://fontyssociallabs.nl/) blijkt dat in innovatieve leeromgevingen studenten steeds meer met elkaar in een team samen gaan werken en leren. Zij worden daarbij gecoacht door een groep docenten, maar in welke mate is er bij de docenten sprake van een team?

Maak jij deel uit van een écht team?
De sociotechniek stelt dat een team meer is dan een verzameling individuen. Juist het samen werken aan een gedeeld doel en de wederzijdse afhankelijkheid in de uitvoering van de werkzaamheden om dat doel te behalen maken een groep mensen een team. We leveren inderdaad als docenten een bijdrage aan de ontwikkeling en het studiesucces van de student, maar in welke mate heb jij voor de uitvoering van je werk écht je collega’s nodig? Het werk van de docent is in veel gevallen nog best individualistisch, en veel docenten kunnen prima in hun eentje af. Het komt er eigenlijk op neer dat iedereen hetzelfde moet kunnen, terwijl dat niet altijd het geval is. Ieder mens is immers anders. Ieder heeft zijn eigen talenten. Een sterk docenten team maakt gebruik van de onderlinge verschillen om het werk slimmer en leuker te organiseren. Dat betekent dat je als docent je eigen talenten moet kennen, maar ook die van je collega’s én dat je bereid moet zijn om samen te kijken hoe het werk verdeeld kan worden passend bij de kwaliteiten en behoeften van iedereen. Collega onderzoeker Anne-Marie Kuijpers heeft hiervoor een passende methodiek ontwikkeld. En geloof me: als het werk wordt verdeeld op basis van talent komen de rotklussen echt niet bij één persoon terecht. (Nee, ze blijven óók niet liggen).

Samen leren is dé talentversneller
Tenslotte, in een sterk team gebeurt het leren en ontwikkelen niet in je eentje maar juist samen, ten behoeve van het team en de teamtaak. Ook dat komt nog te weinig voor in de praktijk. Onderzoek door Constanze Thomassen laat zien dat veel organisaties talentontwikkeling nogal traditioneel aanpakken: het accent ligt op trainingen en traditionele opleidingen, waar je individueel – dus zonder je team – aan deelneemt. En dat terwijl we weten dat deze manier van leren snel wegebt als je weer eenmaal op je werkplek zit. Daarom pleit zij voor het versterken van het integreren van leren in het werk. En dan het liefst ook nog met collega’s onderling: feedback geven, projecten evalueren, intervisie, etc. Zij ziet juist ook in dat werkplek leren mogelijkheden voor het onderwijs voor professionals. Waarom moeten die toch steeds uit hun werk losgetrokken worden om 1 middag of avond in de week naar school te komen? Laat de school naar het werk komen, zo stelt Constanze.

Co-creëer je met ons mee?
Kortom: er valt nog heel wat te winnen als het gaat om samen leren en werken in docententeams. Een mooie uitdaging. Samen wordt het namelijk veel leuker. Wil je ook eens met je team deze workshop doen, neem dan gerust contact met ons op. We vertellen je graag over onze tools en mogelijkheden. Als je echt lef hebt, doe je deze sessie samen met studenten. Want dat is waar volgens ons de toekomst ligt: niet een team studenten begeleidt door een team docenten, maar een team waarbij studenten én docenten (en allerliefst ook werkveld) elkaars collega’s zijn en samen werken en leren.

Dank aan de deelnemers van onze workshop!

Marian Thunnissen, Anne-Marie Kuijpers en Constanze Thomassen
Lectoraat Dynamische Talentinterventies (Fontys Hogescholen)

FavoriteLoadingVind ik leuk