Bijna aan ieder van onze hogescholen is een of meer studieverenigingen verbonden. In onze vestigingsplaatsen Tilburg en Eindhoven zijn meerdere studentenverenigingen per stad actief.
Zijn er verschillen en overeenkomsten? Ja nou en of. Over een ding zijn ze het allemaal eens: een biertje op zijn tijd brengt gezelligheid. En zo komt het voor dat er verenigingen zijn waar alleen maar feestjes worden georganiseerd en andere verenigingen zetten zich juist in voor inhoudelijke of maatschappelijke activiteiten. Is de ene variant beter dan de andere? Nee. Maar een combinatie van de twee is wel heel mooi. Of, als de combinatie niet in één vereniging samen komt, kunnen verenigingen ook samenwerken in activiteiten voor hun leden. Dan kan ieder zijn talenten ontplooien, op organisatorische – of inhoudelijke aspecten. Om dat te bevorderen nodigen wij de verenigingen regelmatig uit. Zo hopen we dat er onderlinge verbanden worden gelegd die een duidelijke meerwaarde hebben. Met als uiteindelijk doel de student iets extra’s, iets leerzaams te laten ervaren. En dat gaat best goed. Er zijn al verschillende contacten gelegd en wie weet volgt er na het ‘samenwonen’ nog een bruiloft. Een ding weet ik zeker. Daar wil ik dan wel getuige van zijn.

FavoriteLoadingVind ik leuk

Over Jessy Kouwenberg - Popelier

Onderwijs, communicatie, Fontys, politiek, koken en kookboeken