Het was jarenlang een gevleugelde Postbus-51 slogan: ‘Een beter milieu begint bij jezelf.’ En ook al had het reclamespotje iets bevoogdends in zich, toch oefende de uitspraak invloed uit. Op mij in elk geval wel. Ik geloof niet dat ik sinds die tijd nog één koffiebekertje heb laten slingeren. En ja, ook het afval scheiden neem ik sindsdien zeer serieus – iedere plastic fles die gerecycled kan worden, is er een.

Ik moest aan deze overheidscampagne denken toen ik las over de SDG Action Day die 25 september plaatsvond. Deze jaarlijkse dag staat geheel in het teken van de vraag: wat kan ik zélf doen, in mijn eigen omgeving, om ervoor te zorgen dat de SDG’s, de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties, binnen bereik komen? De vraag stellen, wekt al bijna de schijn van grootheidswaanzin. Alsof jij en ik als gewone Nederlanders dit soort mondiale doelen met een enorme impact en dito tijdshorizon kunnen beïnvloeden?!

Mijn reactie hierop is: ja, dat kunnen jij en ik. En het heeft niets met zelfoverschatting te maken. Het is simpelweg dezelfde redenering als in de milieucampagne: ieder stapje, iedere actie, ieder mens die iets bijdraagt, telt. En als we al die kleine puzzelstukjes optellen, komen we een heel eind.

Wie het kleine niet eert… kan nooit groter denken.

En dus juich ik het enorm toe dat Fontys eind juni – samen met een groot aantal andere hogescholen – de SDG-charter ondertekende. Met onze handtekening beloven wij dat we onze in totaal 200.000 hbo-studenten zodanig opleiden dat ze de 17 VN-doelen in de praktijk kunnen toepassen. Als student wellicht al, maar zeker op de werkvloer.

En waarom niet: ook na en naast het werkende leven.

Ambitieus? Zeker. Haalbaar? Zonder aarzelen durf ik ook deze vraag bevestigend te beantwoorden, in elk geval voor Fontys. De keuze voor TEC-skills en voor het zwaartepunt TEC for Society vormt een belangrijke stap. Ten eerste dragen we bij aan een inclusieve samenleving. Door zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om hun talent te ontplooien en zich de vereiste nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken, voorkomen we dat de tweedeling in de samenleving uitmondt in een onoverbrugbare kloof op de arbeidsmarkt. Een kloof met aan de ene kant een relatief kleine groep, veelal hoogopgeleide, werknemers mét TEC-skills en aan de andere kant de grote middengroep, zonder die skills.

Ook kunnen we bijdragen aan een veerkrachtige samenleving. Hoe? Door onze studenten op te leiden tot veerkrachtige, proactieve, adaptieve burgers. Juist TEC-skills zijn onmisbaar om in de snel veranderende maatschappij bovenstaande rol te kunnen spelen. TEC-proof afgestudeerden hebben oog voor innovatie, willen weten welke rol technologie kan spelen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, durven te experimenteren en te ondernemen, en zoeken creatief naar samenwerking met andere disciplines.

Ten slotte dragen we bij aan een vitale samenleving. In onze kennisintensieve maatschappij is een leven lang leren onvermijdelijk. Onderwijs en onderzoek fungeren als een motor voor kenniscirculatie. Net zoals Fontys een lerende organisatie is, is de samenleving dat ook. Een lerend netwerk, een zichzelf continu innoverend organisme. Wie zichzelf blijft scholen – en wie zijn leven lang nieuwsgierig blijft, zie mijn speech tijdens de jaaropening – kan de maatschappij een vitaliteitsimpuls geven.

Op deze manier draagt Fontys een steen bij aan het bereiken van de VN-doelen én aan ons eigen doel: talenten van studenten helpen ontplooien en hen op die manier ondersteunen bij hun zoektocht naar een betekenisvolle plek in de – mondiale – samenleving. Een samenleving met oog voor een duurzame toekomst.

Dat is nog eens groter denken.

TEC for Society = TEC voor de SDG’s!

FavoriteLoadingVind ik leuk

Over Nienke Meijer

Nienke Meijer (1965, Eindhoven) studeerde Organisatie en Sociale Psychologie aan de Universiteit Utrecht. Voordat ze in 2009 toetrad tot het College van Bestuur (CvB) van Fontys Hogescholen, werkte ze 20 jaar in verschillende functies bij VNU en Koninklijke Wegener. Zij was de jongste directeur/uitgever van het Eindhovens Dagblad en was tot 2009 lid van het directieteam van Wegener. Sinds 1 december 2013 is Nienke voorzitter van het CvB van Fontys. Nienke heeft als aandachtsgebieden: onderwijskwaliteit en -innovatie, de actieve rol van studenten, de verbinding tussen Fontys en het (regionale) werkveld, de ontwikkeling van een leercultuur, en duurzaamheid.