“Hybride onderwijs” en “Van praten naar doen“. Twee keer de afgelopen maand moesten we bij een stuk van Nienke Meijer (https://www.fontys.nl/actueel/nienke-meijer-we-moeten-van-praten-naar-doen/) denken aan onze speeltuin STEAM! STEAM? We leggen het even uit.

“Onze studenten zouden meer in aanraking moeten komen met vernieuwende onderwijsconcepten.” “De rol van onderwijsontwerper is nog onderbelicht in ons curriculum.” “We hebben ook een verantwoordelijkheid naar het werkveld, we willen een impuls geven aan het muziekonderwijs in Nederland.” Zomaar een paar ambities. We kregen een projectweek om daar vorm aan te geven. Wat een kans, onze speeltuin was een feit!

Uitgangspunt was dat studenten aan de slag zouden gaan voor een opdrachtgever, in ons geval een innovatieve basisschool waar muziek nog geen vaste plek in het onderwijs had gekregen. Studenten hadden een week de tijd om een concept voor muziekonderwijs op deze innovatieve school te ontwerpen.

Wij op onze beurt werden ook als ontwerpers aan het werk gezet: we ontwierpen een week waarbij studenten in vier dagen de verschillende stappen van het proces van design thinking (https://designthinkingforeducators.com) doorliepen. De week eindigde met een pitch voor de opdrachtgever waarin deze het best passende concept koos.

Hybride? Jazeker. “Het gaat om grensoverstijgende onderwijsvormen waar werkenden en studenten elkaar ontmoeten” en “samenwerken aan praktijkgerichte issues”, aldus Meijer. Tijdens deze projectweek hebben studenten samengewerkt met opdrachtgevers en experts uit het werkveld om tot een innovatief concept te komen.

“Van praten naar doen”? Nienke Meijer roept ons in haar essay op om de zogenaamde TEC-skills te integreren in ons onderwijs. “TEC staat voor Technology, Entrepreneurship en Creativity. Kort gezegd staan TEC-skills voor ‘gevoeligheid’ voor (maatschappelijke) innovatie, voor begrijpen op welke manier technologie kan helpen om vraagstukken op te lossen, voor durven experimenteren, en voor co-creatie met verschillende disciplines” aldus Meijer (2017). STEAM! sluit, vinden wij, perfect aan bij deze ambitie. Studenten hebben onder druk, in korte tijd, samen met studenten uit alle jaarlagen en de praktijk een realistisch product neergezet waar veelal uitgegaan werd van digitale middelen om het onderwijs vorm te geven. Studenten hebben creatieve en innovatie concepten ontwikkeld. Ook muziekeducatief ondernemerschap was een belangrijk uitgangspunt binnen STEAM! Studenten hebben zich verdiept in mogelijkheden om hun concept te financieren en concepten die niet gekozen werden hebben zelf een afnemer gezocht voor hun concept.

Practice what you preach (of teach in ons geval) was hét uitgangspunt binnen STEAM! Om een voorbeeld te geven: we hebben als docenten enkel de randvoorwaarden geschetst en eigenaarschap aan onze studenten gegeven. Het resultaat? Eigenaarschap en keuzevrijheid waren belangrijke thema’s binnen de ontworpen concepten. Ander voorbeeld, een citaat van één van onze studenten: ‘Vorige week wist ik nog niet wat intrinsieke motivatie was, en nu bén ik het!’. Studenten hebben ervaren hoe motivatie voelt en werkt, zodat zij op hun beurt hun leerlingen konden motiveren. De grote mate van eigenaarschap en motivatie maakte het een leerzame week met veel impact op het verdere verloop van hun studie. Zo kiezen studenten nu vaker bewust voor het doen van onderzoek naar innovatieve basisscholen of voor een stage daar.

We gunnen iedereen het plezier in leren dat wij hebben zien ontstaan bij onze studenten. Wil je daarom komen kijken? Heb je zelf een speeltuin die je met ons wilt delen? Heb je een opdracht voor onze opleiding? Wil je meer weten? We nodigen je van harte uit om onze vlog (https://www.youtube.com/watch?v=PPU4Ats40Y0)  te bekijken, ons eerdere artikel te lezen of neem contact met ons op door te mailen naar Carolien van Riswijk (c.vanriswijkdegraaf@fontys.nl) of Liza Hendriks (l.hendriks@fontys.nl). Ondertussen verheugen wij ons op STEAM!2 in januari 2018.

Carolien van Riswijk & Liza Hendriks

Docenten Fontys Academie voor Muziekeducatie (Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg)

 

FavoriteLoadingVind ik leuk