Mobiele communicatie kantelt ons sociale gedrag. Of toch niet?

Mobiele telefonie heeft een belangrijke plek in ons dagelijks leven gekregen. Tegelijkertijd maken we ons zorgen over het invloed van mobile media, met name sociale media. We zijn “verslaafd” aan onze mobile telefoons en het lijkt er op dat we ander gedrag beginnen te vertonen. Maar is dat daadwerkelijk zo? Hoe komt het dat mobiele telefoons onmisbaar zijn geworden in ons leven? En hoe kunnen we het succes van mobile telefoons in het onderwijs effectief gebruiken?

Lees meer

Kind van negen

Het zal rond de eeuwwisseling zijn geweest. Mijn kinderen waren nog heel jong (ik wat jonger), mijn agenda minder vol, en dus keken we geregeld met ons gezin naar het Jeugdjournaal. In een van de afleveringen - ik zie het nog voor me - legde een meisje van pak ‘m beet...

Lees meer