Het afgelopen jaar hebben we uit de eerste hand kunnen ervaren wat een gebrek aan innovatie teweeg kan brengen binnen de energiemarkt. Al tientallen jaren is het duidelijk dat er ingrijpende veranderingen op komst zijn; onze voorraad fossiele brandstoffen raakt uitgeput. Bovendien is de ontwikkeling van hernieuwbare energie al geruime tijd aan de gang. De conflicten in Oekraïne en het stopzetten van de invoer van Russisch gas hebben een aanzienlijke crisis veroorzaakt. Zoals vaak het geval is, wordt de rekening hiervoor bij de consument neergelegd.

Energie crisis

De gasbedrijven hadden en hebben zich beschermd tegen elk risico en vertonen geen enkele veerkracht in deze crisis. Er worden maar weinig oplossingen geboden en er is een gebrek aan experimenten en innovaties. De aandeelhouders zien hun kansen. Deze crisis treft vooral de klant. De energiebedrijven behalen namelijk enorme winsten. Het meeleven met de klant staat niet centraal. Rijst de vraag of de winsten van het afgelopen jaar nu eindelijk geïnvesteerd zullen worden in duurzame ontwikkelingen. Het recente bericht van Vande Bron werpt echter twijfels op. Klanten die vanwege de hoge prijzen zelf hebben geïnvesteerd in duurzame ontwikkelingen, zoals zonnepanelen, worden geconfronteerd met extra kosten voor de overschotten aan opgewekte energie die ze terug leveren.

Omdenken

De wereld wordt op zijn kop gezet. Een energiebedrijf ontvangt gratis energie en in plaats van te denken in termen van overvloed en kansen, komt de boekhouder met de factuur. Is het niet mogelijk om de overtollige energie te gebruiken voor het winnen van bijvoorbeeld waterstof (op lokaal niveau), wat zou leiden tot aanzienlijke opslag van waterstof? Deze waterstof kan op twee manieren worden benut: ten eerste kan er energie uit worden opgewekt op momenten van tekorten (zoals ‘s avonds en in de winter), en ten tweede kan de opslaglocatie direct dienstdoen als tankstation voor waterstofauto’s.

Innovatie of frustratie

Dit is een eerste oplossing die ik, met beperkte kennis van de energiemarkt, kan bedenken. Er zijn tal van andere praktijkvoorbeelden. Zweden pompt bijvoorbeeld water terug in reservoirs, andere landen gebruiken zoutbaden als accu, en weer anderen slaan warmte op in de grond. Het ontbreken van oplossingen, experimenten en innovaties begint steeds meer een struikelblok te vormen.

Laten we hopen dat op relatief korte termijn de energiemaatschappijen en de politiek zien dat er in hoog tempo innovatie noodzakelijk zijn.  We zitten als consument nagenoeg altijd vast aan de energiemaatschappijen. Die lijken niet in beweging te komen, dit gaat natuurlijk omslaan in frustratie, als dat door de crisis niet al is gebeurd?

 

 

// gecorrigeerd met behulp van ChatGPT //
FavoriteLoadingVind ik leuk

Over Dries van den Enden

Sr. Docent Fontys - iFontys/Innoversity lid - Oprichter van de minor Data Driven Business Lab - Praktisch onderzoeker naar Hybride onderwijs (waar student, docent en werkveld van en met elkaar leren).