Het landschap van het hoger onderwijs in Nederland ondergaat een diepgaande transformatie. Een “kleine verandering”, die van generatieve Al (zoals ChatGPT), overspoeld de laatste maanden mijn LinkedIn tijdlijn. Toch is het interessant om te zien dat naast de ontwikkelingen met AI binnen het onderwijs, veel meer ontwikkelingen gaande zijn. Deze ontwikkelingen spelen zich niet altijd af binnen een technologisch domein. Ik heb een aantal van deze trends uitgelicht en hieronder opgesomd. Het overzicht was zo lang geworden dat ik volgende week nog een reeks veranderingen deel.

Deze innovaties hervormen niet alleen de klaslokalen, maar ook de campus, de relaties met het werkveld en de manier waarop kennis wordt verworven en toegepast. Nederlandse universiteiten en hogescholen experimenteren en omarmen oplossingen om de leerervaring te verbeteren, de toegankelijkheid te vergroten en kwaliteit te blijven borgen. Ik neem jullie graag mee langs een aantal van deze ontwikkelingen binnen het Hoger Onderwijs in Nederland.\

 

De Digitale Leerrevolutie – EdTech

Technologie heeft binnen het Hoger Onderwijs in Nederland een digitale leerrevolutie teweeggebracht. Met de integratie van internet en een verscheidenheid aan applicaties kunnen studenten overal toegang krijgen tot educatieve bronnen, waardoor geografische barrières worden doorbroken. Online leerplatformen (LMS) tot virtuele klaslokalen zijn gemeengoed geworden en bieden vaak een stuk flexibiliteit en gemak. Een groot aantal van de verdere trends zijn eigenlijk een afgeleide van deze doorbraak in digitale leermiddel.

Bronnen:
https://www.groene.nl/artikel/gevangen-in-de-cloudklas
https://www.emerce.nl/achtergrond/doorbraak-edtech-wat-kunnen-nog-meer-verwachten

 

Gepersonaliseerde Leerpaden

Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs lopen wereldwijd nog voorop in het aanbieden van gepersonaliseerde leerpaden. Adaptieve leersystemen (zoals LXP) gebruiken gegevens en analyses om het curriculum en de onderwijsmethoden aan te passen aan de individuele behoeften van de student. Deze aanpak maximaliseert de betrokkenheid en zorgt ervoor dat studenten de ondersteuning op het juiste moment krijgen, van een docent of partner met de juiste expertise.

Bronnen:
https://wij-leren.nl/gepersonaliseerd-leren.php
https://www.onderwijsvanmorgen.nl/7-dingen-die-je-moet-weten-over-gepersonaliseerd-leren/

 

Internationaliseringsinitiatieven

Innovaties binnen het Hoger Onderwijs in Nederland strekken zich ook uit tot internationaliseringsinspanningen. Al is neemt het aantal internationale studenten volgende de Nederlandse overheid teveel toe. Veel universiteiten bieden een breed scala aan Engelstalige programma’s om studenten van over de hele wereld aan te trekken. Nederlandse studenten gaan ook vaker dan in het verleden opzoek naar een internationale studie. Een multiculturele omgeving de verbetert de leerervaring en bereidt studenten voor op de wereldwijde arbeidsmarkt.

Bronnen:
https://nos.nl/artikel/2489674-toename-internationale-studenten-in-nederland-stijging-van-8000
https://www.nuffic.nl/nieuws/steeds-meer-nederlandse-studenten-naar-het-buitenland

 

Duurzame Praktijken

Duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt van Innovaties binnen het Hoger Onderwijs in Nederland. Instellingen onderwijzen niet alleen duurzaamheidsprincipes, maar voeren ook milieuvriendelijke praktijken op de campus uit. Deze toewijding aan duurzaamheid komt overeen met de waarden van de huidige sociaal bewuste studenten en wordt ondersteund door interationale afspraken zoals de Sustainable Development Goals.

Bronnen:
https://www.vereniginghogescholen.nl/actueel/actualiteiten/zo-werken-hogescholen-aan-de-sustainable-development-goals
https://www.scienceguide.nl/2023/06/hbo-docenten-willen-meer-aandacht-voor-duurzaamheid-in-curricula/

 

Interdisciplinaire Benaderingen

Het doorbreken van disciplinaire grenzen is een ander kenmerk van innovatie in het Nederlandse hoger onderwijs. Samenwerkende interdisciplinaire programma’s bevorderen creativiteit en probleemoplossende vaardigheden, waardoor studenten worden uitgerust om complexe uitdagingen in de echte wereld aan te gaan. Dat betekend ook dat verschillende opleidingen (vaak uitgevoerd door verschillende instituten) binnen hoge scholen steeds vaker samenwerken.

Bronnen:
https://www.scienceguide.nl/2023/07/door-interdisciplinair-samenwerken-ontwikkelen-studenten-ook-andere-talenten/
Interdisciplinaire samenwerking binnen het Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023 | NWO

 

Inclusiviteit en Diversiteit

Het bevorderen van inclusiviteit en diversiteit is een hoeksteen van innovatie in het Nederlandse hoger onderwijs. Instellingen werken actief aan het creëren van een inclusieve omgeving waar studenten van diverse achtergronden zich gewaardeerd en ondersteund voelen.

Bronnen:
https://dub.uu.nl/nl/achtergrond/vier-grote-twistpunten-over-diversiteit-en-inclusie-het-hoger-onderwijs
https://www.fontys.nl/Over-Fontys/Onderwijsopleidingen/Themas-Educatie/Diversiteit-en-inclusiviteit-in-het-onderwijs.htm

 

Hybride Leeromgevingen

Living Labs, onderzoeks- en innovatiehubs worden broedplaatsen van creativiteit. Ze vormen de koppeling tussen onderwijs en praktijk, waar vaak in openheid gewerkt wordt om complexe problemen te benaderen vanuit verschillende opleidingen. Ze bevorderen interdisciplinair onderzoek, stimuleren start-ups en stimuleren technologische vooruitgang ten behoeve van de samenleving. Deze samenwerking zorgt ervoor dat studenten praktische, branche-relevante vaardigheden verwerven en hun inzetbaarheid bij het afstuderen verbeteren.

Bronnen:
https://www.fontys.nl/Hybride-Leeromgevingen.htm
https://wij-leren.nl/raamwerk-voor-ontwikkeling-hybride-leeromgeving.php

 

Blended Learning

Blended learning-modellen, die persoonlijke en online instructie combineren, winnen terrein in het Nederlandse hoger onderwijs sinds de corona crisis. Deze hybride aanpak biedt het beste van beide werelden en bevordert interactie terwijl digitale middelen worden benut.

Bronnen:
https://www.surf.nl/en/vision-on-blended-learning
https://www.fontys.nl/Blended-Learning.htm

 

Leven Lang Ontwikkelen

Nederlandse universiteiten pleiten voor het concept van levenslang leren. Ze bieden een verscheidenheid aan cursussen en programma’s die zijn ontworpen voor professionals die hun vaardigheden willen verbeteren of van carrière willen veranderen, waardoor onderwijs een meer cyclisch karakter krijgt.

Bronnen:
https://www.nro.nl/onderzoeksprogrammas/leven-lang-ontwikkelen
https://www.ocwincijfers.nl/themas/leven-lang-ontwikkelen

 

Ethiek en Ethische Overwegingen

Innovaties binnen het Nederlandse hoger onderwijs strekken zich ook uit tot ethische overwegingen. Instellingen behandelen ethische dilemma’s in onderzoek en onderwijs, waardoor studenten worden uitgerust om morele en ethische beslissingen te nemen in hun verdere carrière.

Bronnen:
https://www.fontys.nl/Onderzoek/Moral-Design-Strategy.htm|
https://start.noordhoff.nl/kennisbank/hoe-belangrijk-is-ethiek-in-het-onderwijs/

 

Innovatieve Beoordelingsmethoden

Traditionele examens maken plaats voor innovatieve beoordelingsmethoden. Prestatiegerichte beoordelingen, groepsprojecten en realistische simulaties worden steeds gebruikelijker en bieden een meer holistische maatstaf voor de vaardigheden van studenten.

Bronnen:
https://www.vernieuwenderwijs.nl/10-concrete-handreikingen-om-feedback-in-de-praktijk-toe-te-passen/?pdf=12778
https://hub.fontys.nl/Ontwikkeling/Fontys-lerend-netwerk-Eigentijds-toetsen-1.htm

 

Het aantal innovaties en ontwikkelingen binnen het hoge onderwijs is diverse en niet gering. Daarom heb ik dit overzicht in verdeeld.
Volgende week volgt deel 2, wat ook het laatste deel is van de trends.

FavoriteLoadingVind ik leuk

Over Dries van den Enden

Sr. Docent Fontys - iFontys/Innoversity lid - Oprichter van de minor Data Driven Business Lab - Praktisch onderzoeker naar Hybride onderwijs (waar student, docent en werkveld van en met elkaar leren).