Volgens Annemarie is versnelling in onderwijsinnovatie heel hard nodig, omdat ze merkt dat het ‘opleiden binnen het huidige systeem studenten onvoldoende voorbereidt op het werken en leven van deze tijd. Er is transformatie in het systeem nodig en de veranderende rol van de docent is daarin een cruciale factor, waar volgens Annemarie de komende jaren veel in moet worden geïnvesteerd. Ze heeft een duidelijke visie op veranderingen in het onderwijs. Dat is de aanleiding geweest voor het gesprek tussen Annemarie van de Broek (Fontys Hogeschool kind en Educatie) en Ronald Scheer (Fontys Hogeschool voor Engineering). Het gesprek is beschikbaar als podcast in de serie ‘Toekomst van Onderwijs: oplossingen voor de arbeidsmarkt van morgen’.

Over Annemarie van den Broek
Ze is docent, studieloopbaanbegeleider en assessor bij de Pabo van Fontys Hogeschool kind en Educatie. Tevens is ze kerndocent ‘Teacher Designer’ bij de Master Leren en Innoveren van Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Ze is docent bij de Pabo van Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Tevens is ze kerndocent ‘Teacher Designer’ bij de Master Leren en Innoveren van Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Binnen Fontys is ze de ‘voorzitter’ van het innovatienetwerk iFontys en één van de initiatiefnemers van Fontys Innoversity, (let op: link naar pdf) een netwerk in oprichting. Tijdens ons gesprek gaan we ook in op haar rol als lid van het landelijk versnellingsteam ‘Faciliteren en professionaliseren van docenten’. Dit is één van de acht plannen (ook wel ‘zones’ genoemd) van het landelijke versnellingsplan voor onderwijsinnovatie met ICT.

Over het landelijke versnellingsplan
39 universiteiten en hogescholen werken samen aan kansen die digitalisering biedt voor het hoger onderwijs in Nederland. Het betreft een samenwerking tussen de VSNU, de Vereniging hogescholen en SURF.

Alle acht zones van het landelijke Versnellingsplan zijn:

  • Faciliteren en professionaliseren van docenten
  • Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren
  • Flexibilisering van het onderwijs
  • Naar digitale (open) leermaterialen
  • Veilig en betrouwbaar studiedata benutten
  • Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT
  • Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech
  • Gezamenlijk koersen op versnelling

Meer info op de website van het landelijke versnellingsplan.

Over Vereniging Hogescholen
Belangenbehartiger van bekostigde hogescholen, gesprekspartner voor politiek, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en overheden.
Meer info op de website van Vereniging Hogescholen.

Over SURF
Meer dan 100 onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Nederland werken in de coöperatie SURF samen om de kansen van digitalisering ten volle te benutten. Met als doel: beter en flexibeler onderwijs en onderzoek. Meer info op de website van Surf.

Over NVSU
Nederlandse universiteiten maken zich in VSNU-verband sterk voor een kennisintensieve samenleving met onderwijs en onderzoek van topkwaliteit. Meer over NVSU.

Oplossingen voor de arbeidsmarkt van morgen
Podcast serie Toekomst van Onderwijs
Het gesprek tussen Annemarie van den Broek en Ronald Scheer is opgenomen in het kader van de podcast serie ‘Toekomst van Onderwijs, oplossingen voor de arbeidsmarkt van morgen’. Hierin praat Ronald Scheer met onderwijs professionals die hun visie op de ‘het onderwijs van morgen’ willen delen. Ook mensen uit het bedrijfsleven komen uitgebreid aan het woord. In beide gevallen staat de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs centraal.

Nieuwsbrief Toekomst van Onderwijs
Bij de podcast serie hoort ook een nieuwsbrief Toekomst van onderwijs. In die nieuwsbrief is alle kennis gebundeld die de gesprekspartners delen met Ronald Scheer. De vele tips en adviezen bieden elke (onderwijs)professional inspiratie om de dagelijkse (onderwijs)praktijk te verbeteren. Je kan je kosteloos abonneren op de nieuwsbrief Toekomst van Onderwijs.

Luisteren via Spotify
Alle afleveringen van de podcast serie ‘Toekomst van Onderwijs’ op Spotify kan hier.

FavoriteLoadingVind ik leuk

Over Ronald Scheer

Ronald Scheer is an educator based at Fontys University of Applied Sciences in Eindhoven. Ronald is deeply engaged in the field of Engineering and is associated with the Robotics & Mechatronics professorship. In addition to his teaching role, he wears the hat of a skilled video and podcast creator within the professorship. Beyond the classroom, Ronald extends his expertise to assist fellow educators in crafting engaging learning materials for both online and classroom activities. His passion lies in enhancing the educational experience through multimedia content creation and innovative teaching methodologies.