Johan Treur is kartrekker Smart Industry Fieldlab SAMEN

Johan Treur is kartrekker Smart Industry Fieldlab SAMEN

Het Fieldlab SAMEN legt de link tussen technische en sociale innovatie. Waar technische innovatie meer gaat over nieuwe kenniscreatie, gaat sociale innovatie over het herkennen, verwerven, integreren en toepassen van deze nieuwe kennis. Het acroniem SAMEn staat voor...
Cas Bongers studeert Mechatronica bij Fontys in Venlo

Cas Bongers studeert Mechatronica bij Fontys in Venlo

Derdejaars student Mechatronica Cas Bongers uit Venlo heeft de minor Adaptive Robotics gevolgd bij Fontys Engineering op de Brainport Industrie Campus in Eindhoven. Daar heeft hij veel geleerd en hij is daarover erg enthousiast. Hij deelt zijn ervaringen in deze korte...