Permanent of eeuwige beta

Permanent of eeuwige beta is een term afkomstig uit de softwarewereld. Daar betekent bètá dat een bepaald programma nog niet af is, maar wel alvast gebruikt kan worden om te testen.

Bridging Brains Tech & Culture

Dit jaar was de derde keer dat ik het Permanent Beta Festival bezocht. Naast het Festival worden er ook jaarlijks Permanent Beta dagen en labs georganiseerd. Permanent Beta omschrijft het netwerk als volgt: Permanent Beta brengt mensen samen om kennis te delen over technologie, wetenschap en kunst. Wij geloven in delen omdat we het leuk en belangrijk vinden, niet om te krijgen. Wij geloven in het creëren door middel van creativiteit, niet door middel van geld of macht. www.permanentbeta.nl

Op 12 november vindt er een Permanent Beta dag plaats bij Seats2Meet op Strijp S (Eindhoven). Er worden deze dag  tussen 14.00 en 22.00 tientallen workshops en lezingen aangeboden, waaronder mijn workshop over Nieuwsgierigheid.  Zie: https://www.permanentbeta.nl/agenda/

Kennisdeeltjesversneller voor sociale innovatie

Waarom schrijf ik over Permanent Beta? En waarom denk ik dat Fontys veel kan leren van Permanent Beta? Het stikt toch van de festivals en netwerkdagen?

Permanent Beta is voor mij  de afgelopen drie jaar een van de belangrijkste inspiratiebronnen geweest voor mijn werk bij Fontys.  Nog interessanter is dat Permanent Beta al jaren een goed functionerende en nog steeds groeiende learning community is of zoals het zo mooi benoemd wordt; een kennisdeeltjesversneller voor sociale innovatie, nationaal èn internationaal.

Wie veel zegt moet veel waarmaken

Fontys streeft er al jaren naar om een learning community te zijn en zet met TEC for society, nog meer dan voorheen, in op sociale innovatie. TEC for Society is een ambitie die we mijns inziens alleen kunnen realiseren wanneer we als Fontys daadwerkelijk functioneren als een community waarin samenwerken en elkaar en anderen iets gunnen centraal staat.

Er worden veel, heel veel goede stappen gezet binnen Fontys, maar een echte learning community gebaseerd op vertrouwen en collectieve intelligentie zijn we nog niet. Ondanks alle mooie initiatieven is er nog teveel een eilandjescultuur, die zelfs tussen opleidingen binnen één instituut te voelen is. Het belang van TEC for Society wordt door de meeste Fontyscollega’s wel erkend. Echter de overtuiging dat we met z’n allen deze ambities kunnen realiseren naast de dagelijkse verantwoordelijkheden en uitdagingen in het onderwijs, die overtuiging mag wat sterker zijn. We hebben daarvoor de kracht van onze schaalgrootte en collectieve intelligentie nodig en dit vraagt om intensieve samenwerking.

Nooit af

Bij Permanent Beta staat net als bij Fontys een betere samenleving centraal, de wijze waarop er aan deze ambitie wordt gewerkt is divers: anders organiseren, oprechte interesse en vertrouwen in de individu, de maatschappij en natuur, respect voor diversiteit in al zijn vormen, werken met sociaal kapitaal en de nieuwste technieken en wetenschappelijke inzichten. Eenduidig in deze diversiteit is de houding: NIET hoogdravend, top down en geen dichtgespijkerde plannen en strategieën met bijpassende controle- en beloningsystemen. Oplossingen zijn vaak juist laagdrempelig, gebaseerd op vertrouwen, samenwerking en permanent beta; nog niet helemaal af, dus, maar mooi en waardevol om te delen….noodzakelijk zelfs… om de oplossingen snel in de praktijk te kunnen testen en verder te verbeteren.

‘Steady state’ of continu tijdelijke oplossingen

Sommigen schilderen learning communities, TEC voor society, Bildung en een leven lang nieuwsgierig af als noodzakelijke idealen in plaats van concrete doelstellingen. Deze idealen zouden als vergezichten nagestreefd moeten worden en in beleidsstukken en rapportages genoemd worden. Zij vinden dat deze idealen niet ten kostte mogen gaan van de ‘steady state’ en vooral niet teveel ontwikkeltijd mogen kosten. Het onderwijs moet immers doordraaien. Zij hebben eerder behoefte aan minder in plaats van meer verandering.

Ik begrijp die behoefte en de korte termijn voordelen van ‘steady state’ goed; dit maakt alles duidelijk, veilig en beheersbaar. Dit is niet alleen fijn voor het management en administratie maar ook voor de student en docent. Persoonlijk geloof ik met volle overtuiging dat het denken in continue tijdelijke oplossingen met de blik gericht  op de toekomst beter past bij de huidige snel veranderende samenleving. Ik zie in mijn omgeving regelmatig ad hoc oplossingen bedacht voor de korte termijn. Deze worden vervolgens als structurele oplossingen ingevoerd. Bij de invoering van deze oplossing is vaak al duidelijk dat deze tekortschiet.

Interessant…maar dat geldt niet voor Fontys

Denk je interessant, maar…. Fontys; een onderwijskolos met ruim 4000 werknemers, dat is toch heel iets anders dan de Permanent Beta community. Je denkt misschien dat de oplossingen die daar werken niet passen bij Fontys. Lees dan eens de boeken Nooit af en Easycratie, geschreven door Martijn Aslander,  een van de oprichters van Permanent Beta en Erwin Witteveen. Je vindt hierin hoofdstukken over onderwijs. Het boekje Nooit af in het onderwijs geschreven door Martijn Aslander en Annette Dölle gaat nog dieper in op het onderwijs. https://nooitafinhetonderwijs.nl/.

Permanent Beta in Eindhoven

Wil je zelf Permanent Beta ervaren? Kom dan op 12 november ook naar de GRATIS (!) Permanent Beta dag bij Seats2Meet, op Strijp S in Eindhoven. Het programma start om 14.00 en eindigt om 22.00. Je kan je aanmelden via: https://www.permanentbeta.nl/agenda/

FavoriteLoadingVind ik leuk

Over Danae Bodewes

Onderzoeker bij Lectoraat Business Entrepreneurship Thema's: ondernemerschapsonderwijs, nieuwsgierigheid, informeel en non-formeel leren. Hoe ziet een leven lang nieuwsgierig eruit? In een reeks portretten genaamd Nieuwsgierige Types geef ik de komende maanden een gezicht aan nieuwsgierigheid, ondernemendheid, informeel en non-formeel leren. Ter voorbereiding van mijn nog te publiceren boek over nieuwsgierigheid interview ik personen van verschillende achtergronden en leeftijden over hun nieuwsgierigheid, fascinaties en hoe deze bijdragen aan hun ondernemendheid.