Met een aantal Fontys en ROC Tilburg collega’s hebben we deelgenomen aan de AI Summit Brainport op 2 november, georganiseerd door EAISI in samenwerking met AI innovation Center, Provincie Noord-Brabant en andere partners van AI-hub Brainport.

Ongeveer 500 onderzoekers, professionals en AI-liefhebbers kwamen samen om hun AI-kennis en -vaardigheden te delen en te vergroten.

Tijdens de plenaire opening sprak Carlo van de Weijer (EAISI): Mensen vonden altijd machines uit om hen te helpen met moeilijke taken. Eerst om hun armen en benen te helpen. Nu onze hersenen. Het begon lang geleden met schrijven. Aristoteles was er skeptisch over. Door te schrijven vergeten mensen te onthouden.

Elke technologie die wij uitvinden heeft altijd een schaduwkant. Neem de techniek van het vuur maken. Daar hebben we heel veel profijt van gehad, want daardoor konden we in koudere gebieden overleven. Maar je kunt ook je huis ermee afbranden en je vingers aan verbranden. Of een baksteen. Er zijn triljoenen bakstenen gebruikt om huizen mee te bouwen. Je zou met een baksteen ook iemand kunnen doodslaan. Maar die aantallen zijn veel lager.

“Blijf optimistisch over technologie” sloot hij mee af.

Tijdens de plenaire panel bijeenkomst werd het duidelijk dat in Nederland vooral aandacht is voor human centred AI, explainable AI, Responsible AI. AI in een ethische manier gebruiken. Volgens Kees van der Klauw, Coalitiestrateeg Nationale AI-coalitie, is Nederland goed in het doen van onderzoek, maar lopen we achter bij praktische toepassingen.

Keynote spreker Ymke de Jong, Data & AI Partnerships lead, Philips Global Data & AI CoE | Clinical Data Scientist gaf in haar presentatie het volgende aan:

Zorgverleners worden geconfronteerd met een onhoudbare last, terwijl de verwachtingen van de patiënt ten aanzien van de gezondheidszorg veranderen. Digitale transformatie zorgt voor exponentiële groei van gezondheidsgegevens. Het is uitgebreid van ziekenhuizen naar onze huizen, mobiele apparaten, smartwatches etc. In de meeste gevallen zijn gezondheidsgegevens echter niet klaar om te worden ontgonnen en gebruikt om het werk van zorgverleners te verbeteren. “We verdrinken in informatie, terwijl we hongeren naar wijsheid.” Dit beroemde citaat van bioloog E.O. Wilson legt de uitdagingen van data science bloot; we hebben toegang tot steeds meer gegevens, maar lopen vaak achter als het gaat om het waarmaken van de beloftes zoals in andere industrieën.

Tegen 2025 zal de hoeveelheid gezondheidsgegevens naar verwachting met 36% per jaar toenemen. Ondanks de belofte van AI-zorg worden er maar weinig AI-oplossingen geïmplementeerd en is de impact op de patiëntenzorg beperkt.

Enkele topbelemmeringen voor effectief gebruik van data & AI in de gezondheidszorg.
Kleine en niet-diverse datasets leiden tot bias in AI
Legacy data (bijv. van IMR foto’s). Zulke data moet opgeschoond worden voordat het gebruikt kan worden.
Adoptie van data / ai innovatie in klinische toepassingen

Bij Philips hebben we deelgenomen aan de ontwikkeling van de MIMIC-dataset, een open ICU-dataset die vrij beschikbaar is voor alle onderzoekers. Een andere veelbelovende richting is het pionieren met AI-methoden van de volgende generatie die vaak door academische instellingen worden ontwikkeld, zoals federated learning, dat is ontworpen om ML-modellen te trainen zonder dat gevoelige gegevens naar een centrale locatie hoeven te worden overgebracht. Ymke vertelde ook over gebruik van synthetic data (redactie: Synthetische gegevens worden gegenereerd door een steekproeftechniek toe te passen op gegevens uit de echte wereld of door simulatiescenario’s te creëren waarbij modellen en processen op elkaar inwerken om volledig nieuwe gegevens te creëren die niet rechtstreeks aan de echte wereld zijn ontleend.). Ymke citeerde Henk van Houten, CTO van Philips: “The hardest part is getting that technology to work in a way that is accepted, trusted, and embraced by people”.

Ymke gaf aan dat het belangrijk is om op deze punten samen te werken, het vormen van een Ecosysteem met bedrijven en kennisinstellingen om samen deze grote uitdagingen aan te gaan.

Rob Elsinga, National Technology Officer (NTO) | Microsoft The Netherlands was de volgende keynote spreker: Er zullen 50 miljard connected devices zijn rond 2030. De totale hoeveelheid data in 2025 zal 175ZB zijn. Digital transformatie is gevoed door data en intelligentie.

Een project waar Rob Elsinga trots op was: “Microsoft is bezig met een aantal bedrijven om Digital Twins te maken van offshore windparken en de omringende omgeving om de effecten van turbines op wilde dieren en ecosystemen beter te begrijpen. Dus een replica van een fysiek object of omgeving creëren – in te zetten om veranderingen in de atmosfeer, riffen en het zee- en vogelleven rond windparken te monitoren.

Rob Elsinga vertelde ook over Catena-X. Het Catena-X Automotive Network moet uniforme normen creëren voor de gegevens- en informatiestroom in de waardeketen van de auto. Naast andere voordelen kan het project de leveringszekerheid vergroten, de verwerking van terugroepacties versnellen en toezicht houden op de naleving van klimaat gerelateerde regels.

Een digitaal ecosysteem op basis van deze beginselen zal naar verwachting het resultaat zijn. Automakers, leveranciers, dealerverenigingen en technologieleveranciers kunnen eraan deelnemen. De Volkswagen Group, BMW, Mercedes-Benz, ZF, Bosch, Siemens, SAP en Deutsche Telekom behoren tot de 25 stichtende leden uit het bedrijfsleven en de wetenschap die het project in 2020 hebben gelanceerd.

Vraag die hierbij naar boven kwam, in hoeverre wordt data rondom de bestuurder/ inzittende van de auto verzameld en wat wordt hiermee gedaan? Ofwel; in hoeverre is deze manier en de privacy al meegenomen?

Ook heb ik de mening van diverse collega’s gevraagd.

“Fijn om te zien dat deze dag veel aandacht was voor trustworthy AI”, aldus Anke Bardie, docent bij Fontys ICT en onderzoeksmanager van het Fontys Kenniscentrum Applied AI for Society. “Dat gaat veel verder dan alleen het bouwen van betrouwbare en robuuste systemen. Als je wilt dat mensen voldoende vertrouwen in AI krijgen om het te gebruiken, moet je ook kritische ethische en juridische vragen durven stellen en nadenken over de impact die het maakt op de maatschappij.”

Coen Crombach, docent bij Fontys ICT gaf het volgende aan: “Lezing van Stefan Zhang met AI x Economics over Global Economic Issues vond ik interessant. Hij stelt dat om de klimaatcrisis op te lossen we dit als een economisch probleem moeten gaan zien! Hij bracht de website www.ai4climatecoop.org onder  de aandacht, waar iedereen kan meedenken. Je vindt daar een RICE-N multi-region climate-economic simulation model waar je zelf mee aan de slag kunt.”

Petra Heck, senior onderzoeker AI Engineering van het Fontys Kenniscentrum AI for Society, geeft het volgende aan over de summit: “Ymke de Jong liet in haar slide over de publicaties van de afgelopen jaren mooi zien dat er veel aandacht is voor nieuwe AI modellen en prototypes, maar nog weinig voor de hogere Technology Readiness Levels, om een werkend AI-enabled softwaresysteem te implementeren in de praktijk. Ook de andere sprekers gaven aan dat dit een grote uitdaging is. Bij Fontys werken we heel hard aan de engineering kant van AI en zoeken we samenwerking met partijen als EAISI/TUe voor de modellen-kant. Een heel inspirerend event vol met voorbeelden van nuttige AI-toepassingen waarmee we de wereld een beetje beter kunnen maken als het ons lukt de stap naar de praktijk te maken. AI engineering lijkt een aparte discipline te worden waar het de kunst is de technieken uit machine learning en software engineering te combineren tot een proces dat kwaliteitsvolle AI-systemen oplevert. In dat kader was ik ook heel blij met de afsluitende keynote van Jaya Baloo die waarschuwde dat bestaande dreigingen rondom security natuurlijk ook nog steeds voor AI-systemen gelden. In mijn eigen onderzoek ben ik juist bezig een kwaliteitsmodel voor producteigenschappen van AI-systemen te definiëren als uitbreiding op het bestaande ISO25000 model voor softwareproducten. Goed om te zien dat daar behoefte aan is.”

Luca Simonetti, Bachelor student Tilburg University: “Jaya Baloo gaf in haar keynote aan het eind van de dag aan dat bedrijven erg achter lopen op het gebied van Cyber Security. Ze ging zelfs zo ver om te melden dat de fundering van de cyber security van bedrijven out dated is”

In de middag was er een ‘ethics en law’ panel in de expert track. Gerard Schouten, lector AI & Big Data van Fontys ICT gaf het volgende aan: “Fontys zowel de future AI engineers (bouwers van AI) als de AI translators (duiders van AI) opleidt. En dat we daarnaast veel praktijkgericht onderzoek met AI doen (= innovatie met AI), samen met onze partners, gericht op maatschappelijke thema’s (AI & klimaat, AI & gezondheid, AI & biodiversiteit). Dus lading geven aan het ‘for society’ merk van Fontys.

Daarnaast gaan we vanuit het nieuwe kenniscentrum Applied AI for Society ook op zoek naar een praktisch kwaliteitsysteem voor trustworthy AI (= innovatie in AI). Er zijn wel EU richtlijnen hiervoor maar er bestaat van geen praktisch systeem dat bruikbaar is in real-world projecten.”

Wim van der Maas, Programmamanager MindLabs voor ROC Tilburg:

“We zaten samen in de adoptie track. Dat ging meer over het toepassen van data en data-analyse bij bedrijven om de bedrijfsvoering te verbeteren en het business model voor de toekomst veilig te stellen. Wat niet behandeld werd was: hoe adopteren medewerkers de nieuwe technologie? echt de menskant dus!”

Met dank aan Amy Latour, Projectleider Enabling Technologies Fontys

FavoriteLoadingVind ik leuk

Over Erdinc Sacan

Docent ICT & Business