Een verkeerde studiekeuze maken was in zekere zin goed voor me. Ik had mijn focus op de bètavakken en dacht dat ik alleen daarin ‘het kon maken’. Door de (soms verkeerde) keuzes die ik maakte, ben ik uiteindelijk wel op de plek terecht gekomen waar mijn hart ligt; het helpen van aankomende studenten om een juiste keuze voor een vervolgstudie te maken. Maar had dat niet sneller en beter gekund, zodat ik minder tijd en geld verloren had?

 Hoe maak je in godsnaam op je 16e een goede studiekeuze voor de rest van je leven? Niet! Nou ja, als je een beetje geluk hebt wel, maar in de meeste gevallen is het toch een kwestie van veel keuzes maken en af toe fouten maken. En hoe maak je nu een goede keuze voor een vervolgopleiding? Door je vooral live te oriënteren. Dus door een open dag te bezoeken, of beter nog een dagje te gaan proefstuderen of meelopen bij de opleiding die je interessant lijkt.

Maar wat blijkt? De helft van alle studenten die een studie kiest, oriënteert zich niet live. Dit betekent dat zij wat mensen in hun omgeving spreken en vaak op basis van online informatie een keuze voor een vervolgstudie maken. Dus zonder ook maar één voet binnen de hogeschool gezet te hebben waar zij de komende vier jaar willen gaan studeren, meldt de aankomend student zich aan en start dan na de zomervakantie met een nieuwe opleiding. ‘Zo, dit is ook weer van mijn lijstje afgevinkt’, wordt vaak gedacht, ‘nu eerst lekker vakantie vieren en dan zien we wel weer verder’.

Niet gek dat van alle gestarte hbo-studenten 40% in het eerste jaar uitvalt. Pas als zij op de opleiding gestart zijn, merken zij wat de opleiding ècht inhoudt. Nu zou je denken dat je dat ook op de website van de opleiding hebt kunnen lezen. Dat is inderdaad het geval. Maar iets lezen of iets ervaren zijn toch echt twee verschillende dingen. Pas als je ervaart hoe de opleiding in elkaar zit, wat voor een soort opdrachten je krijgt en hoe je les krijgt, kun je reflecteren op je keuze.

Het probleem is dus het ontbreken van reflectiemomenten bij studenten die zich tijdens hun studiekeuzeproces niet live georiënteerd hebben. Daarom ontstond de vraag: Hoe kunnen we havo en mbo leerlingen, die zich wel online oriënteren, tijd- en plaats onafhankelijk aan diepte-oriëntatie laten doen? Dus hoe kunnen we hen activiteiten laten doen waarbij je zelf kunnen ervaren of een opleiding bij hen past?

Dit hebben we uitgewerkt in een tool om niet-oriënteerders online te laten proefstuderen. Deze tool is visueel uitgewerkt in een ‘weekagenda van een student’. Voor de studiekiezer, heet het dan ook ‘sneakpreview studieweek’. Tijdens het landelijke havo-congres op donderdag 7 februari 2019 mocht ik de eerste weekagenda’s/kalenders voorleggen aan docenten, mentoren en decanen van de havo. Zij waren ontzettend enthousiast over het feit dat er per opleiding online reflectie-opdrachten aangeboden worden èn dat de vorm waarin het aangeboden wordt erg aantrekkelijk is.

Met deze groep hebben we gediscussieerd over hoe havo-leerlingen online een betere studiekeuze kunnen maken en hoe we er voor kunnen zorgen dat de reflectie die zo belangrijk is beter tot stand te laten komen. Decanen, mentoren en docenten zien zeker in dat als er nog meer opleidingen een dergelijke sneakpreview kalender van de studieweek van een student hebben, ze het zeker als optie op kunnen nemen in het LOB traject van de havo-leerling. Ook zien zij de mogelijkheden om dit te gebruiken in de eerste oriëntatie die jongeren vaak online doen en hen te begeleiden in het reflecteren op hun stappen en keuzes die zij in hun studiekeuze maken. Dit gebeurt dan in de klas of in individuele gesprekken. Blijft er één of enkele opleidingen over, dan zien zij ook het belang om de jongeren te motiveren om live te gaan proefstuderen. Want dat is en blijft toch de belangrijkste manier om een juiste studiekeuze te maken. Toch al eens die voet over de hogeschool-drempel te zetten, voordat je als student daadwerkelijk met de studie start. Maar wel nadat je thuis laagdrempelig op je mobiel op de bank alvast eens wat opdrachten bij verschillende opleidingen hebt kunnen doen om te voelen en ervaren of de opleiding is wat je er van verwacht en of de opleiding echt bij je past.

Als ik dat als 16-jarige op deze manier had gedaan denk ik dat me een paar pijnlijke keuzes bespaard waren gebleven, ik uiteindelijk een succesvollere studiekeuze gemaakt had en niet had hoeven uitvallen en switchen naar een andere opleiding. Dat wens ik alle studiekiezers toe: een laagdrempelige online oriëntatie om daarna via een live ervaring een succesvolle studiekeuze te maken.

 

FavoriteLoadingVind ik leuk

Over Cindy Deetman

Projectleider voor het project Online Proefstuderen bij Fontys dienst Studentvoorzieningen en Communicatieadviseur bij Fontys Hogeschool Communicatie. Draagt graag bij aan het studiesucces van studenten.