Heb je ze ook al eens gezien, de statiegeld verzamelaars? Mensen die uit de prullenbakken rondom Fontys blikjes en flesjes halen. Hoeveel geld zouden ze daarmee verdienen? Soms ontstaan nieuwe businessmodellen en processen doordat er veranderingen buiten ons om plaatsvinden. Zo zie je eens het DESTEP-model in de praktijk. Was dit bedacht bij de invoering van statiegeld op flesjes en blikjes? Waarschijnlijk niet, een voorbeeld van hoe een simpele verandering een nieuw soort “ondernemerschap” kan creëren. PS: Het beeld heb ik automatisch laten genereren door ChatGPT. 

In de afgelopen twee decennia hebben we een transformatie gezien van het industriële tijdperk naar het informatie tijdperk. Deze verschuiving, aangedreven door internet en technologische vooruitgang, heeft geleid tot de opkomst van innovatieve businessmodellen en de noodzaak voor aanpassing in onderwijsmodellen. Ik wil eens verkennen we hoe deze veranderingen plaatsvinden en hoe we studenten kunnen voorbereiden op een toekomst in deze nieuwe wereld.

Nieuwe Businessmodellen: Paradigma Verschuivingen

Het internet heeft de weg vrijgemaakt voor nieuwe businessmodellen die het traditionele zakenlandschap hebben getransformeerd. Platform technologieën zoals Netflix (2004) en Airbnb (2010) hebben vrij disruptief gezorgd voor veranderingen in traditionele sectoren door gebruik te maken van netwerkvoordelen. Deze platforms bieden gebruikers toegang tot diensten op een manier die voorheen ondenkbaar was.

Daarnaast heeft de opkomst van social media bedrijven in staat gesteld om direct in contact te komen met consumenten, wat heeft geleid tot nieuwe marketingstrategieën en klantinteracties. Het freemium en premium model, populair gemaakt door bedrijven zoals Spotify en LinkedIn, biedt gebruikers gratis basisdiensten aan, met de mogelijkheid om te upgraden naar betaalde premium functies.

Een opvallend voorbeeld van de verschuiving naar volledig remote werken is Fiverr. Dit platform heeft freelancers wereldwijd de mogelijkheid gegeven om diensten aan te bieden en te werken vanuit elke locatie, wat een enorme invloed heeft gehad op traditionele werkstructuren. Niet te vergeten dat bijna alle “kantoorbanen” tegenwoordig een thuiswerkregeling kennen.

Onderwijs in het Informatie Tijdperk

Net zoals het bedrijfsleven, heeft het onderwijs ook significante veranderingen ondergaan door technologische vooruitgang. Het klassikale onderwijsmodel maakt steeds meer plaats voor digitale en hybride leermethoden. De coronapandemie versnelde deze overgang, aangezien lockdowns scholen dwongen om volledig online les te geven. Platforms zoals Zoom en Microsoft Teams zijn sindsdien standaardtools geworden voor onderwijsinstellingen. Naast de verschuiving naar meer praktijkgericht leren binnen organisaties, zoals in Iiving labs of learning hubs, geduid als authentieke leeromgevingen

Online leeromgevingen zoals Udemy en Coursera bieden studenten de mogelijkheid om in hun eigen tempo en volgens hun eigen schema te leren. Deze platforms maken het mogelijk om de beste cursussen en professionals wereldwijd te benaderen, wat de kwaliteit van het onderwijs aanzienlijk verbetert.

Social media platforms zoals X (voorheen Twitter), Instagram en LinkedIn fungeren als belangrijke tools voor informatieuitwisseling en netwerkvorming, zowel voor studenten als docenten. Deze platforms ondersteunen een continu leerproces buiten de traditionele klaslokalen.

Veranderingen en Impact

Deze technologische vooruitgang biedt een breed scala aan leeractiviteiten en -vormen, wat studenten meer keuzevrijheid geeft. Echter, deze overvloed aan opties kan ook leiden tot toename van stress en prestatiedruk. Studenten moeten van veel meer dingen iets weten om bij te blijven, wat soms overweldigend kan zijn.

In de nasleep van de coronapandemie is de arbeidsmarkt veranderd. Veel mensen werken minder uren, wat leidt tot een grotere druk op beschikbare arbeidskrachten. Dit heeft directe gevolgen voor het onderwijs, dat voortdurend moet inspelen op veranderende behoeften van de arbeidsmarkt.

Gamification en open leeromgevingen zijn innovatieve benaderingen die het onderwijs dynamischer en interactiever maken. Van klassikaal en vraaggericht naar project gebaseerd leren, deze methoden helpen studenten beter betrokken te zijn bij hun leerproces. Daarnaast wordt er steeds meer geëxperimenteerd met holistische beoordelingssystemen in plaats van traditionele cijferbeoordelingen.

Voorbereiden op de Toekomst

Om studenten voor te bereiden op de toekomst, moeten onderwijsinstellingen deze nieuwe business- en onderwijsmodellen integreren in hun curricula. Dit betekent niet alleen het aanleren van technologische vaardigheden, maar ook het cultiveren van een mindset die adaptief is aan verandering.

Docenten vormen de motor in dit proces. Binnen didactiek vraagt dit om een combinatie van klassikale onderwijsmethoden en innovatieve benaderingen zoals vraag gestuurd en project gebaseerd onderwijs en al wat bekender flipped classrooms. Het doel is om studenten te voorzien van de vaardigheden en kennis die ze nodig hebben in een dynamische en steeds veranderende wereld.

Uitdagingen en Oplossingen

De toekomst van het onderwijs is onduidelijk en de uitdagingen zijn talrijk. Het kost tijd en geld om docenten om- en bij te scholen en veel veranderingen vinden tegelijkertijd plaats. Er is behoefte aan een balans tussen het verwerven van brede kennis en specialisatie in specifieke vakgebieden Onderwijsinstellingen zullen keuzes moeten maken over welke veranderingen ze willen omarmen. Dit vereist een strategische aanpak en een duidelijke visie op de toekomst van het onderwijs.

Overgang in tijdperken

De overgang van het industriële tijdperk naar het informatie tijdperk heeft geleid tot de opkomst van nieuwe businessmodellen en de noodzaak voor innovatieve onderwijsmodellen. Door technologie te omarmen en aan te passen aan deze nieuwe realiteit, kunnen we studenten beter voorbereiden op de toekomst. Het is een uitdaging, maar ook een kans om het onderwijs te transformeren en aan te passen aan de eisen van de 21e eeuw. Docenten en beleidsmakers staan aan de voorhoede van deze transformatie, klaar om de volgende generatie voor te bereiden op een wereld vol mogelijkheden.

FavoriteLoadingVind ik leuk

Over Dries van den Enden

Sr. Docent Fontys - iFontys/Innoversity lid - Oprichter van de minor Data Driven Business Lab - Praktisch onderzoeker naar Hybride onderwijs (waar student, docent en werkveld van en met elkaar leren).