‘Als hybride vakdocent probeer ik het bestaande lesmateriaal beter aan te laten sluiten op de beroepspraktijk. En andersom pas ik de ervaring die ik opdoe in het onderwijs ook weer toe als leidinggevende, bijvoorbeeld door dingen op meerdere manieren uit te kunnen leggen. Het is voor mij een ideale combinatie.’

Was getekend: Anne de Haas, docent in het mbo én projectleider bij een scheepswerf. Haar positieve verhaal is illustratief voor veel mensen die een baan in het bedrijfsleven combineren met lesgeven. Tegelijk is het aantal mensen dat daadwerkelijk de stoute schoenen aantrekt en de overstap naar het onderwijs maakt, nog steeds relatief klein.

Dood- en doodzonde.

Want niet alleen dreigt er een fors lerarentekort in met name de technische vakken op korte termijn. Ook is het een gemiste kans om het potentieel van al die mensen die graag les zouden willen geven – parttime, naast hun baan in het bedrijfsleven – niet te benutten. De actuele kennis en vaardigheden (TEC!) die deze ‘docenten uit het bedrijfsleven’ meebrengen, houden ook onze onderwijsprogramma’s up-to-date.

Zeker in het beroepsonderwijs is deze nauwe band met het werkveld cruciaal.

De voorbije anderhalf jaar hebben we in de regio Zuidoost-Nederland een pilot uitgevoerd om alle hobbels, drempels en knelpunten die ‘potentiële leraren’ ervaren in kaart te brengen én oplossingen uit te proberen. In drie fieldlabs zijn scholen, bedrijven en mensen die een switch overwegen aan de slag gegaan. Praktisch, kleinschalig, en nuchter: waar lopen we tegenaan? Wat hebben we van elkaar nodig?

En vooral: hoe gaan we nu verder?

De opbrengst: we hebben vier bouwstenen naar boven gekregen waarop we verder kunnen bouwen. Stel het individu centraal, creëer aantrekkelijke leerroutes, realiseer uitdagende werkroutes, en benut regionale samenwerking als vliegwiel.

Deze pilot heeft ook antwoord gegeven op de vraag die ik hierboven stelde. Hoe krijgen we het potentieel van 40 procent in beweging? Door de carrièreswitch van bedrijfsleven naar onderwijs makkelijker, sneller en minder bureaucratisch te maken.

Door gewoon te doen. Van praten naar doen!

Organiseer meeloopdagen, oriëntatiegesprekken, speeddates. Breng school en bedrijven bij elkaar: zet in op maatwerkgericht opleiden, learning on the job. Maar ook: zorg voor regionale pools van docenten en instructeurs, ingericht door bedrijfsleven en scholen.

Het zijn slechts enkele van de vele learned lessons uit de pilot. Ik ben er trots op dat we bij de afsluiting van de pilot kunnen zeggen dat alle partners in onze regio dit ‘omdenken’ hebben omarmd. Want om echt innovatief te zijn, om echt effectieve oplossingen te bedenken, en om echt nieuwe wijn in nieuwe zakken te presenteren: daarvoor is omdenken cruciaal.

En ik vind het een prachtige uitdaging voor Fontys – een van ’s lands grootste lerarenopleiders – om hier een centrale rol in te spelen.

Zodat hybride docenten als Anne de Haas straks heel veel navolgers krijgen.

Meer weten? Kijk op www.circulairecarrieres.nl.

Of lees deze twee artikelen op ons eigen Bron: https://bron.fontys.nl/cvb-fontys-blij-dat-veel-mensen-uit-werkveld-ook-voor-de-klas-willen-staan/ en https://bron.fontys.nl/de-nieuwe-techniekdocent-komt-uit-het-bedrijfsleven/ 

Afgelopen maandag besteedde het NOS-Radio 1-Journaal tussen 7.00 en 8.00 uur ‘s ochtends aandacht aan de pilot in onze regio. Hier kun je het item terugluisteren: vanaf 36 min 50. Ook kwam Hart van Nederland (SBS) naar de campus van Fontys om Nienke Meijer te interviewen.

 

 

 

FavoriteLoadingVind ik leuk

Over Nienke Meijer

Nienke Meijer (1965, Eindhoven) studeerde Organisatie en Sociale Psychologie aan de Universiteit Utrecht. Voordat ze in 2009 toetrad tot het College van Bestuur (CvB) van Fontys Hogescholen, werkte ze 20 jaar in verschillende functies bij VNU en Koninklijke Wegener. Zij was de jongste directeur/uitgever van het Eindhovens Dagblad en was tot 2009 lid van het directieteam van Wegener. Sinds 1 december 2013 is Nienke voorzitter van het CvB van Fontys. Nienke heeft als aandachtsgebieden: onderwijskwaliteit en -innovatie, de actieve rol van studenten, de verbinding tussen Fontys en het (regionale) werkveld, de ontwikkeling van een leercultuur, en duurzaamheid.