***For English: see below***

Jacob Sutmuller over zichzelf
Mijn achtergrond is stedelijke en vastgoed (her)ontwikkeling. Plaats maken. Concepten ontwikkelen die het verschil maken in het vormgeven van het nieuwe stads- en vastgoedlandschap. Concepten die waarde creëren. Concepten die de manier waarop we leren, leven, werken, spelen of winkelen veranderen.

Concepting heeft altijd een grote rol gespeeld in mijn leven. In wat ik doe staan vergelijken, reflecteren en abstraheren centraal. Ik ben niet bepaald een architect, waarschijnlijk een stedenbouwkundige, in zekere zin een econoom, dol op psychologie en ik hou van design.

Podcast met Jakob Sutmuller
De wijze waarop Jakob zichzelf beschrijft was voor mij een geode aanleiding om met Jakob Sutmuller in gesprek te gaan. Dat gesprek heb ik opgenomen en is nu beschikbaar als podcast. Direct luisteren kan hier:

Interessante gesprekken over hybride leeromgevingen
Alle gesprekspartners zijn onderwijs professionals, bedrijfsopleiders, docenten en studenten, zoals:

 • Shane Ó Seasnáin over Fontys Consultancy: Hybride Leeromgeving binnen High Tech Plaza op High Tech Campus Eindhoven (aflevering 1),
 • Fieke Geurts, docente Circulaire Transistie (aflevering 2),
 • Erdinc Sacan is docent bij Fontys ICT en practor bij het Practoraat ‘Interactieve technologie'(aflevering 3),
 • Michael Swachten, programma manager bij Fontys hogeschool voor Economie en Communicatie (aflevering 4),
 • Johan van Herk, werkzaam bij Fontys instituut Mens en Gezondheid (aflevering 5),
 • Petra Poelmans, projectleider bij Learning College van Fontys Lerarenopleiding in Tilburg (aflevering 6),
 • Jakob Sutmuller kijkt vanuit ruimte gebruik naar Hybride Leeromgevingen (aflevering 7),
 • Dries van den Enden, Imagineer en Sleutelfiguur bij het programma Hybride Leeromgevingen (aflevering 8),
 • Rens Gresnigt, programma manager Hybride Leeromgevingen van Fontys Hogescholen (aflevering 9),
 • Tanja Stover, onderzoeker bij het Lectoraat Dynamische Talentinterventie van Fontys HRM en Psychologie (aflevering 10),
 • Tjerk Riemers, docent bij Fontys HRM en Psychologie over TalentHub met Rabobank(aflevering 11),
 • Janet Antonissen over hybride leeromgeving Cross labs in Venlo en omstreken (aflevering 12),
 • Chantal van der Putten (team manager techniek) en Sjaco Kaan (kwartiermaker HBO onderwijs in Dordrecht) van hogeschool Rotterdam.

Jouw verhaal centraal
Wil jij graag een keer gast zijn in de podcast serie hybride leeromgevingen ? Neem dan contact op met de gespreksleider: Ronald Scheer.

Fontys Hybride Leeromgevingen
Alle afleveringen van de podcast serie vind je niet alleen op Apple Podcasts en Spotify, maar ook op:

 • Amazon Music,
 • Audable podcast directory,
 • Google podcasts,
 • Deezer,
 • Breaker,
 • Overcast,
 • Pocket Casts,
 • Castro en ook,
 • Castbox.

Wil je niets missen? Abonneer je dan op deze podcast serie!

Fontys podcast
Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier met het luisteren naar mijn gesprek met Jacob Sutmuller.

***English***

Jakob Sutmuller about Jacob Sutmuller
My background is urban and real estate (re)development. Placemaking. Developing concepts that make a difference in shaping the new urban and real estate landscape. Concepts that create value. Concepts that change the way we learn, live, work, play or shop.

Concepting has always played a major role in my life. In doing what I do, comparing, reflecting and abstracting are the central themes. I’m not exactly an architect, probably an urban planner, an economist in a way, fond of psychology and I love design.

Interesting conversations about hybrid learning environments
All interlocutors are education professionals, company trainers, teachers and students, such as:

 • Shane Ó Seasnáin about Fontys Consultancy: Hybrid Learning Environment within High Tech Plaza on High Tech Campus Eindhoven (episode 1),
 • Fieke Geurts, lecturer Circular Transition (episode 2),
 • Erdinc Sacan is a teacher at Fontys ICT and a practitioner at the Practoraat ‘Interactive technology’ (episode 3),
 • Michael Swachten, program manager at Fontys University of Applied Sciences for Economics and Communication (episode 4),
 • Johan van Herk, who works at Fontys Institute for People and Health (episode 5),
 • Petra Poelmans, project leader at Learning College of Fontys Lerarenopleiding in Tilburg (episode 6),
 • Jakob Sutmuller looks at Hybrid Learning Environments (episode 7), from the perspective of space use,
 • Dries van den Enden, Imagineer and Key Figure in the Hybrid Learning Environments program (episode 8),
 • Rens Gresnigt, program manager Hybrid Learning Environments at Fontys Hogescholen (episode 9),
 • Tanja Stover, researcher at the Lectoraat Dynamic Talent Intervention of Fontys HRM and Psychology (episode 10),
 • Tjerk Riemers, teacher at Fontys HRM and Psychology about TalentHub with Rabobank (episode 11),
 • Janet Antonissen about hybrid learning environment Cross labs in Venlo and surroundings (episode 12),
 • Chantal van der Putten (team manager technology) and Sjaco Kaan (quartermaster for HBO education in Dordrecht) of Rotterdam University of Applied Sciences.

Your story is central
Would you like to be a guest in the podcast series hybrid learning environments? Please contact the moderator: Ronald Scheer.

Fontys Hybrid Learning Environments
You can find all episodes of the podcast series not only on Apple Podcasts and Spotify, but also on:

 • Amazon Music,
 • Audible podcast directory,
 • Google podcasts,
 • Deezer,
 • Breakers,
 • Overcast,
 • Pocketcasts,
 • Castro and also,
 • Cast box.

Don’t want to miss anything? Then subscribe to this podcast series!

Fontys podcast
My name is Ronald Scheer and I hope you enjoy listening to my conversation with Jakob Sutmuller.

FavoriteLoadingVind ik leuk

Over Ronald Scheer

Ronald Scheer is an educator based at Fontys University of Applied Sciences in Eindhoven. Ronald is deeply engaged in the field of Engineering and is associated with the Robotics & Mechatronics professorship. In addition to his teaching role, he wears the hat of a skilled video and podcast creator within the professorship. Beyond the classroom, Ronald extends his expertise to assist fellow educators in crafting engaging learning materials for both online and classroom activities. His passion lies in enhancing the educational experience through multimedia content creation and innovative teaching methodologies.