Nieuwsgierigheid heeft van oudsher niet altijd een goede naam. Mevrouw Verpaalen (93) vindt zichzelf dan ook niet nieuwsgierig. Ze heeft wel belangstelling in anderen. Tijdens ons gesprek ontdekken we samen dat nieuwsgierigheid niet altijd slecht hoeft te zijn.

Nieuwsgierige types: Elisabeth Verpaalen (93) voormalig verkoopster bij Vroom & Dreesman, poppenmaakster, moeder van 6 zoons, oma van 21 kleinkinderen en 16 achterkleinkinderen

Mevrouw Verpaalen met een van haar achterkleinkinderen

Mevrouw Verpaalen woont met haar 93 jaar nog zelfstandig. Eten heeft ze geregeld via een maaltijdservice en een keer per dag komt er iemand van de thuiszorg langs. Ze krijgt regelmatig bezoek van haar zonen en schoondochters die in de buurt wonen. De rest van de familie komt zo af en toe op bezoek. De dag na het interview stond bijvoorbeeld een etentje gepland met haar zoon uit Frankrijk. Hoe ervaart mevrouw Verpaalen haar eigen nieuwsgierigheid en hoe vult ze haar dagen? Wat vertelt dit over haar nieuwsgierigheid?

Wat betekent nieuwsgierigheid voor u persoonlijk?

Ik ben niet echt nieuwsgierig. Ik weet wel graag dingen van anderen. Bijvoorbeeld hoe het met mijn zoons gaat.

Waarom vindt u zichzelf niet nieuwsgierig?

Ik vind nieuwsgierigheid een bijproduct. Ik heb wel belangstelling voor mensen, maar echt nieuwsgierig ben ik niet.

Wat doen nieuwsgierige mensen volgens u?

Nieuwsgierige mensen stellen veel vragen. Vragen waar je niet altijd antwoord op wilt geven. Nieuwsgierigheid is meestal negatief. Vooral als ze iets willen weten wat je geheim wilt houden.

Wat is volgens u het verschil tussen nieuwsgierig en leergierig zijn?

Leergierig zijn is anders. Mijn kleindochter zit bijvoorbeeld op de academie. Ze doet daar leuke en nuttige dingen zegt ze.

We spreken af, dat we in de rest van het interview het woord nieuwsgierigheid gebruiken voor wat mevrouw Verpaalen belangstelling noemt.

Hoe voelt nieuwsgierig zijn voor u? Waar voelt u dit in uw lichaam?

Ik voel me dan opgewonden. Ik voel het in mijn hoofd. Dat gevoel is soms prettig, maar niet altijd. Het hangt er vanaf wat voor antwoord je te horen krijgt.

Hoe kunnen mensen aan u zien dat u nieuwsgierig bent?

Dat zien ze niet. Verandert er dan niks aan u? Nee hoor er verandert dan niks aan mij.

Hoe wist u vroeger wanneer uw kinderen nieuwsgierig waren?

Dat merkte ik bijvoorbeeld doordat ze me aankeken. Of ze stelden vragen wanneer ze iets wilden weten. Mijn kinderen waren niet zo nieuwsgierig. Het waren allemaal jongens. Jongens zijn anders. Ze zijn meer opgewonden, drukker dan meisjes.

Een kast vol met poppen allen met de hand gemaakt door mevrouw Verpaalen.

Had u vroeger een interesse die u nog steeds heeft?

Ik handwerkte altijd graag. Ik maakte van alles, onder andere poppen. Ik heb een hele kast vol met zelfgemaakte poppen. De pop, de haren, de kleertjes alles is zelfgemaakt. Onlangs maakte ik bij de handwerkclub zestig kleine hoedjes samen met anderen. Het zijn speldenkussens.

Vroeger toen ik nog bij mijn ouders woonde had ik niet veel mogelijkheden om iets te doen. Ik breide sokken en hemden. Dat deed ik omdat het moest, niet omdat ik het leuk vond.

Toen ik trouwde kreeg ik meer vrijheid om te maken wat ik wilde. Ik begon meer kleren te naaien. Ik ging later bij een handwerkclubje, dat was erg gezellig en we maakten leuke dingen. Ik hielp bijvoorbeeld samen met anderen bij het maken van een patchwork sprei, dat is een heel precies en geduldig werk. Maar dat kan ik nu niet meer.

Tijdens mijn huwelijk bemoeide ik me niet met de financiën. Toen mijn man overleed moest ik opeens zelf de financiën doen. Ik vond het niet leuk, maar sinds ik het doe gaan de financiën wel beter.

Heeft u vroeger gewerkt?

Voordat ik trouwde werkte ik als eerste verkoopster bij de Vroom en Dreesman. Ik stond op de afdeling met religieuze artikelen. Dat was gezellig. Rond de kerst verkocht ik kerststallen. Toen ik trouwde moest ik stoppen met werken.

Bent u meer of minder nieuwsgierig geworden gedurende uw leven?

Minder. Van de kinderen wil ik wel weten hoe het met ze gaat, maar dat is geen nieuwsgierigheid dat is zorgzaam zijn.

Wat doet u wanneer u zich verveelt?

Ik lees boeken en kijk televisie. Ik lees graag waar gebeurde verhalen en kijk op de televisie naar het nieuws en thrillers. Maar die thrillers moeten niet te spannend zijn. Dan hoef ik het niet op te zetten.

Wat vindt u interessant om te horen op het nieuws?

Ik vind politiek wel interessant maar ik heb er zo weinig aan. Het zal mijn tijd wel duren denk ik dan.

Hoe kan iemand uw nieuwsgierigheid het beste stimuleren?

Door mij te vragen hoe het met mij gaat. Iedere ochtend komt er iemand van thuiszorg bij mij langs. Ze zijn allemaal heel verschillend. Het zijn prettige mensen. Ze tonen interesse in mij als persoon. De vrouw die hier vanochtend was is vriendelijk en doet heel voorzichtig met me. Dat is fijn. Ik vertrouw de mensen van de thuiszorg. Ik ben zelf ook belangstellend hoe het met hen gaat.

Er wordt wel gezegd dat techniek nieuwsgierigheid beperkt. Hoe kijkt u hier tegenaan? Hebben de technische ontwikkelingen gedurende uw leven uw nieuwsgierigheid gestimuleerd of beperkt? En op welke wijze?

Televisie heeft mij nieuwsgierig gemaakt. Mijn iPad ook. Toen mijn man was overleden hebben de jongens [de zoons van mevrouw Verpaalen] een iPad voor me gekocht. Ik vind het leuk om mijn iPad te gebruiken om in contact te blijven met mijn zoons. Bijvoorbeeld mijn zoon die in Frankrijk woont. Hij woont daar al lang. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen. Morgen komt hij op bezoek.

Waar gebruikt u uw iPad voor?

Ik gebruik het voor Facetime, spelletjes zoals patience en kleding kopen. Ik bekijk de kleding op mijn iPad en bel daarna de winkel om het te bestellen. En wanneer ik iets even niet weet dan zoek ik het op mijn iPad.

Wat voor mooie dingen heeft nieuwsgierigheid u gebracht?

Door de katholieke bond voor ouderen heb ik andere mensen ontmoet. Ik heb gezongen en piano gespeeld. Ik kookte en bakte vroeger graag. Wanneer ik een interessant recept tegenkwam dan maakte ik het na. Daarnaast deed ik mijn handwerk.

De piano heb ik later weg gedaan. Hij staat nu in Frankrijk bij mijn zoon. Ik vind het leuk om te weten dat mijn kleindochter nu ook op de piano speelt. Soms speelt ze voor me aan de telefoon zodat ik weet wat haar vorderingen zijn.

Wat zou volgens u iedereen over nieuwsgierigheid moeten weten?

Als je helemaal niet meer aan dat soort dingen denkt dan knap je vanzelf af. Je moet wel een beetje nieuwsgierig zijn vind ik. Volgens mij zouden mensen belangstelling moeten hebben voor anderen. Nieuwsgierigheid is niet altijd slecht. Wanneer mensen belangstelling in je tonen, dan heb je vertrouwen in hen.

De negatieve naam van nieuwsgierigheid

Wat me het meest bijblijft is de negatieve naam van nieuwsgierigheid die ik vaker van ouderen hoor. De spreekwoordelijke nieuwsgierige Aagje en een negatieve connotatie bij sociale nieuwsgierigheid zit diep in onze cultuur geworteld.

Ondanks het feit dat er steeds meer positieve aandacht komt voor nieuwsgierigheid bepaalt deze cultuurhistorische invloed nog steeds de manier waarop we nieuwsgierigheid beleven. De asociale connotatie die mensen hebben bij het woord nieuwsgierigheid en de terughoudendheid om vragen te stellen heeft hiermee te maken.

Willen we de nieuwsgierigheid van onze jeugd en professionals bevorderen, dan dienen we ons bewust te zijn van de negatieve connotatie die nieuwsgierigheid met zich meedraagt. Deze negatieve connotatie kan bijgesteld worden door een expliciete (h)erkenning en waardering van nieuwsgierigheid hier tegenover te zetten.

Hoe beleef jij de nieuwsgierigheid van anderen?

Ik hoor het graag van je in de comments hieronder of via de mail: danae.bodewes@fontys.nl

 

FavoriteLoadingVind ik leuk

Over Danae Bodewes

Onderzoeker bij Lectoraat Business Entrepreneurship Thema's: ondernemerschapsonderwijs, nieuwsgierigheid, informeel en non-formeel leren. Hoe ziet een leven lang nieuwsgierig eruit? In een reeks portretten genaamd Nieuwsgierige Types geef ik de komende maanden een gezicht aan nieuwsgierigheid, ondernemendheid, informeel en non-formeel leren. Ter voorbereiding van mijn nog te publiceren boek over nieuwsgierigheid interview ik personen van verschillende achtergronden en leeftijden over hun nieuwsgierigheid, fascinaties en hoe deze bijdragen aan hun ondernemendheid.