De noodzaak van talentontwikkeling is nog steeds te weinig doorgedrongen bij het topmanagent van organisaties. In een onderzoek van ADP en Berenschot (2011-2012) over dit onderwerp, bleek dat er op dit moment binnen organisaties nog steeds te weinig noodzaak ligt op talentontwikkeling van medewerkers. Het onderzoek geeft aan dat bij nog geen vijftig procent van de organisaties talentontwikkeling hoog op de agenda staat. Argumenten tegen het ontwikkelen van talent van medewerkers zijn er genoeg, maar waarom is het nu eigenlijk zo belangrijk om als organisatie wel veel tijd in talentontwikkeling te steken?

Demografische ontwikkelingen
De arbeidsmarkt heeft te maken met demografische ontwikkelingen. Hierbij hebben we aan de ene kant te maken met ontgroening. Minder mensen treden direct toe tot de arbeidsmarkt doordat ze bijvoorbeeld langer studeren. Aan de andere kant speelt er vergrijzing op. De populatie op de arbeidsmarkt wordt hierbij steeds ouder. Talentmanagement staat niet bij iedere organisatie hoog op de kaart maar is wel van belang om het verlies van talent tegen te gaan. De opkomende krapte op de arbeidsmarkt vraagt om aandacht voor dit thema.

Flow 
Talentmanagement kan verschillende voordelen bieden zoals een verbeterde productiviteit en medewerkerstevredenheid. Door het benutten van de talenten van de medewerker in de goede context ontstaat hierbij vaak een moment van flow. Bij flow ervaart de medewerker weinig moeite bij het vervullen van zijn of haar werkzaamheden en is de belasting dus minder hoog. Dit resulteert weer in een hogere medewerkerstevredenheid. 

Verwachtingen van startende professionals
Continuïteit is voor iedere organisatie belangrijk. Hiervoor zullen er nieuwe medewerkers moeten worden geworven. Deze jonge startende professionals hebben andere verwachtingen dan medewerkers van oudere generaties. Denk hierbij aan ontwikkelmogelijkheden. Jonge professionals stellen dit steeds vaker als eis tijdens het ‘selecteren’ van potentiële werkgevers. Om hieraan te voldoen is het belangrijk dat deze eis wordt omarmt door werkgevers. Wanneer dit niet gebeurt, is de stap naar een concurrent die dit wel faciliteert voor een startende professional snel gemaakt.

Bijdrage aan MVO
Het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen klinkt aantrekkelijk voor iedere hedendaagse organisatie. Hoe draag je hier nu aan bij? De essentie van MVO is de balans tussen ‘people, planet en profit’. Hierbij zijn de sociale, economische en milieuaspecten belangrijk. Door de mensen te laten doen waar ze goed in zijn, zal de duurzaamheid van het functioneren worden vergroot. Het draagt namelijk bij aan de menselijke succesfactor. Talentmanagement kan dus worden gezien als het sociale onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het Sociaal Innovatie Centrum Tilburg houdt zich bezig met trends en ontwikkelingen rondom HRM. Talentontwikkeling is al enige tijd een thema op de agenda van HR. Is dit ook een thema wat u bezig houdt op individueel niveau of in de organisatie? Wij gaan graag met u in gesprek om zo met u mee te denken. Neem gerust contact met ons op via mail, Facebook of LinkedIn.

FavoriteLoadingVind ik leuk

Over SIC Tilburg

Het Sociaal Innovatie Centrum (SIC) is een innovatief onderwijsconcept van Fontys Hogescholen in samenwerking met externe partners op het gebied van sociale innovaties. Het Sociaal Innovatie Centrum Tilburg is een samenwerking tussen Fontys Hogeschool HRM en Psychologie en Midpoint Brabant. Studenten werken daar samen met twee uitvoeringsorganen van Midpoint; Midpoint Centrer for Social Innovation (MCSI) en Leren en Werken. Het doel van deze samenwerking is om op deze manier studenten kennis te laten maken met de praktijk waarin het ondernemen centraal staat. Het is een leerproces met een vrije insteek om verantwoording en het ondernemerschap aan te leren. Studenten richten zich op projecten en thema’s zoals bijvoorbeeld: het schrijven van white papers over relevante en actuele HR-thema’s, een gespreksmethode opzetten omtrent loopbaan coaching, een intern HR-beleid opzetten voor coöperatie MCSI om te groeien naar een ‘community’ en het doen van onderzoek naar interventies gericht op preventie van jeugdwerkloosheid.