Een alarmerende titel, afkomstig van Martijn Priem een collega docentonderzoeker aan de Hogeschool Rotterdam met wie ik samenwerkte aan het onderzoeksrapport: Innovatiekracht hbo en mkb, samen sterker staan.

Wat is er aan de hand? Doen we het niet goed? Volgens mij is Fontys erg goed bezig met o.a. Eindhoven Engine, centres of expertise, professionele werkplaatsen, de social labs, partners in education en vele interessante en waardevolle onderwijs en onderzoeksprojecten tussen het hbo en mkb. Toch ervaren professionals in het mkb en vele docenten en onderzoekers nog dagelijks uitdagingen in de samenwerking tussen het hbo en het mkb.

Door het delen van Martijn Priem’s LinkedIn post en het rapport Innovatiekracht hbo en mkb, samen sterker staan, hoop ik deze docenten en onderzoekers achtergrond informatie en handvatten te geven om het onderwerp verder bespreekbaar te maken binnen de opleiding en om zelf aan de slag te gaan.

Hbo mist kansen voor innovatie

Martijn Priem, 4 oktober 2018

Uit onderzoek blijkt dat hbo en mkb elkaar veel te bieden hebben, maar is er een mismatch tussen de belangen en gewenste resultaten van beiden. Samenwerking met midden- en kleinbedrijven biedt kansen voor hogescholen om het onderwijs te vernieuwen en curricula up-to-date te houden. Tegelijkertijd biedt deze samenwerking bedrijven nieuwe kennis, inzichten en vooral praktische mogelijkheden voor vernieuwing van het bedrijfsleven. Hoe kan het hbo meer uit deze samenwerking halen?

Elkaar beter begrijpen

Momenteel lijken samenwerkingen juist de één of alleen de ander verder te helpen. Door elkaar beter te leren begrijpen, wordt er een win-winsituatie gecreëerd. Hier is een methodiek voor ontwikkeld die in de praktijk kan worden ingezet om bestaande samenwerkingen te evalueren en te onderzoeken hoe effectief deze initiatieven daadwerkelijk zijn. Deze methodiek maakt het mogelijk zelf op zoek te gaan naar meerwaarde in de samenwerking en daarbij vooral kritisch naar de eigen rol hierin en betekenis voor de ander te kijken.

Er is een grote verscheidenheid aan bestaande samenwerkingsvormen, maar geen behoefte aan en noodzaak voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Op basis van inzicht in wat het mkb en hbo beiden daadwerkelijk willen, kan deze samenwerking beter worden ontwikkeld. Hiervoor is het van belang de samenwerking niet langer als doel, maar weer als middel te gaan zien en vooral op praktisch niveau te kijken wat elke docent of lector, maar ook de ondernemer hier zelf voor kan betekenen.

Wat zou jij hier als docent, lector of betrokkene aan kunnen doen?

Drie tips:

Erken het belang van ondernemerschap

Voeg de daad bij het woord door ook binnen de hogeschool een ondernemende cultuur te creëren en bij docenten zelf een ondernemende houding te ontwikkelen.

Wees selectief bij de werving van opdrachten

Maak onderscheid tussen korte en langere termijn samenwerkingen en ‘fast’ en ‘slow advice’. ‘Fast advice’ zijn gesloten vragen van ondernemers die op korte termijn een oplossing van hoge kwaliteit vragen. ‘Slow advice’ zijn open vragen waarbij betrokkenen vanuit verschillende disciplines en expertises aan nieuwe oplossingen werken.

Organiseer flexibiliteit in de curricula

Met name om multidisciplinair te kunnen samenwerken. Ondanks strikte eisen met betrekking tot bijvoorbeeld accreditatie en standaardisatie van toetsing, is er veel meer ruimte voor flexibiliteit dan dat veel docenten vaak denken.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op http://hr.nl/innovatiekrachthbomkb.

FavoriteLoadingVind ik leuk

Over Danae Bodewes

Onderzoeker bij Lectoraat Business Entrepreneurship Thema's: ondernemerschapsonderwijs, nieuwsgierigheid, informeel en non-formeel leren. Hoe ziet een leven lang nieuwsgierig eruit? In een reeks portretten genaamd Nieuwsgierige Types geef ik de komende maanden een gezicht aan nieuwsgierigheid, ondernemendheid, informeel en non-formeel leren. Ter voorbereiding van mijn nog te publiceren boek over nieuwsgierigheid interview ik personen van verschillende achtergronden en leeftijden over hun nieuwsgierigheid, fascinaties en hoe deze bijdragen aan hun ondernemendheid.