Op de foto – een saampie – vier Poolse gasten bij Fontys Pedagogiek, samen met de gastheer. De vier Polen waren respondenten in een Focusgroep. Waar lag de focus op? Op hun eigen Poolse gemeenschap.

Als docent-onderzoeker heb ik me verdiept in de integratie van Poolse gezinnen in Nederland, in opdracht van het lectoraat Diversiteit. Welke factoren spelen een cruciale rol bij een succesvolle integratie?

Netflix-generatie

Ten eerste een biculturele opvoeding, die het beste van twee werelden bijeen brengt. De vrijheid van Nederland in combinatie met de trotse identiteit van Polen. Niet alleen tweetaligheid, maar twee culturen verenigen. Poolse mensen zijn gehecht aan hun eigen roots, en dragen die uit via onder meer de weekendscholen en de scouting. Met name Poolse kinderen tot 12 jaar profiteren hiervan. Pubers (12+) vragen om een andere aanpak, gericht als ze zijn op hun eigen vrienden, sport, hobby. Daarbij zoeken Poolse ouders niet snel professionele hulp indien nodig, hooguit via school. Liever regelen ze zaken via informele netwerken of zoeken ze anoniem op internet naar antwoorden bij opvoedvragen. De Poolse jeugd is net als hun Nederlandse leeftijdsgenoten van de Netflix-generatie, met Engels als internationale voertaal. Ze dromen van een toekomst binnen Europa, tussen twee culturen in.

Poolse bruid(egom)

Ten tweede kent de Poolse gemeenschap drie pijlers, in deze volgorde: Werk, Netwerk en Roots. Polen zijn harde werkers en verdienen graag hun eigen geld. Ze zijn niet gewend vanuit het thuisland om afhankelijk te zijn en wantrouwen de staat van oudsher. Een zeker materialisme is hen niet vreemd, en die opvatting delen ze met de meeste Nederlanders. Sociale steun vinden ze in hun netwerk van vrienden, kennissen en vooral familie. Zowel in het land van herkomst als in Nederland. Veel Polen zijn pendelaars, die voor familiebezoek nog jaarlijks terugkeren, met name rond Kerst. Religie speelt een kleine rol, althans qua kerkgangers (naar schatting 2%). Rituelen en tradities vanuit het geloof daarentegen horen bij de Poolse cultuur en worden hoog gehouden en massaal gevierd. Veruit de meeste Polen die een gezin stichten vestigen zich definitief in Nederland, zeker als er sprake is van een bicultureel huwelijk met een Nederlander. Een Poolse bruid mag ook een bruidegom zijn.

Tenslotte is volgens de focusgroep de integratie pas geslaagd als de Poolse identiteit behouden blijft. Een ware Pool spreekt zijn talen, werkt hard en is trots als een patriot. Kortom; dan is het Goed Volk!

Gerben van Eeuwijk

FavoriteLoadingVind ik leuk

Over Gerben van Eeuwijk

Gerben van Eeuwijk is docent Sociologie bij Fontys Pedagogiek. Als lid van de kenniskring Diversiteit blogt hij over maatschappelijke onderwerpen.