Fontys Engineering is partner bij Euregio Maas-Rijn project QRM4.0. Dit project is super interessant, want het richt zicht op actuele vraagstukken waar de maakindustrie mee worstelt. Hieronder leg ik dit graag uit.

Uitdaging voor de maakindustrie

Er is een verschuiving gaande van ‘massaproductie’ naar ”productie van complexe gecustomiseerde producten met een hoge toegevoegde waarde in zeer kleine series’. Dit dwingt kleine en middelgrote maakbedrijven er toe hun productie te transformeren.

Verwachting van opdrachtgevers en klanten

Klanten verwachten snelle leveringstijden en in hoge mate gecustomiseerde producten. Dit dwingt MKB’s ertoe hun productieprocessen te hervormen en op een nieuwe manier van fabricage over te schakelen.

Innovatieve digitale technologieën en mensgerichte procesinnovatie

De productiesnelheid opvoeren vergt een mix van innovatieve digitale technologieën (Industrie 4.0) en mensgerichte procesinnovatie (Quick Response Manufacturing – QRM) om de werknemers er zo nauw mogelijk bij te betrekken. Dit project steunt MKB’s door inzichten en tools uit de domeinen van Quick Response Manufacturing en Industrie 4.0 te combineren en zo de productie te hervormen met het oog op ultrakorte doorlooptijden.

Doelstelling QRM4.0 en benadering

Het project QRM4.0 heeft tot doel de kleine en middelgrote maakbedrijven in de Euregio Maas-Rijn in dit proces als volgt te ondersteunen:

 • Informeren en inspireren: kennis over QRM (hoe zelfsturende teams vormen, de operatoren bij de productie-innovatieprocessen betrekken) en innovatieve digitale technologieën (hoe productiemachines verbinden, productiegegevens in een dashboard extraheren en visualiseren) om de doorlooptijden te verkorten, wordt naar de MKB’s overgedragen via praktische technologische fiches en inspirerende getuigenissen, bedrijfsbezoeken aan bij leiders van de sector, praktische demonstranten en workshops.
 • Training, coaching en ondersteuning: kleine en middelgrote maakbedrijven kunnen een individuele use case opstarten (met de steun van een gesubsidieerde voucher) om hun productie te digitaliseren, met training en coaching van het project partnerschap.
 • Uitwisseling van beste praktijken: via een leernetwerk rond kortere doorlooptijden kunnen kleine en middelgrote maakbedrijven en providers van IT-oplossingen hun ervaringen delen, van elkaar leren en de kansen voor een professionele samenwerking evalueren.

Deelnemende organisaties

    • Sirris (BE)
    • Technifutur (BE)
    • Stichting Zuyd Hogeschool (NL)
    • Basse-Meuse Développement (BE)
    • Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (BE)
    • Fontys hogescholen (NL)
    • Workitects (BE)
    • Campus Heerlen Management & Development (Brightlands) (NL)
    • Sowalfin (BE)

   Dit project wordt verder ondersteund door geassocieerde partners: FOM, LIOF, Keyport2020, AdN en Pôle Mecatech.

   QRM4.0 groepsfoto tijdens werkbezoek Technifutur

   Toelichting bij groepsfoto

   De groepsfoto is gemaakt tijdens een werkbezoek dat ik op dinsdag 7 september 2021 namens Fontys Engineering heb gebracht aan onze partner Technifutur in Luik, Belgie.

FavoriteLoadingVind ik leuk

Over Ronald Scheer

Ronald is parttime werkzaam als docent bij Fontys hogeschool voor Engineering in Eindhoven. Binnen Engineering is hij verbonden aan het lectoraat voor Robotica & Mechatronica. Vanuit het lectoraat is hij betrokken bij de minor Adaptive Robotics. Tevens is coach van het succesvolle studenten team 'Robohub Eindhoven'. Ronald is bovendien coach van studententeam 'Team Rembrandts 4481'. Dit team werd in 2019 wereldkampioen in de wereldwijde First Robotics Competitie. Bovendien is Ronald gespreksleider van podcast series over het snijvlak tussen Onderwijs, Techniek & Innovatie. Alle afleveringen zijn te vinden op alle bekende kanalen, zoals Spotify, Soundcloud, Google Podcasts en Apple Podcasts. Naast zijn werk bij Fontys publiceert Ronald de podcast serie 'De Toekomst van Onderwijs: Oplossingen voor een veranderende arbeidsmarkt'. Over dit genoemde onderwerp maakt Ronald niet alleen een podcast serie, maar ook een nieuwsbrief. In dat kader geeft hij ook regelmatig lezingen en treedt hij op als dagvoorzitter op beurzen & online conferenties. Ronald Scheer is afgestudeerd aan de faculteit der Toegepaste Onderwijskunde van de Universiteit Twente. De podcast series 'Wij zijn Fontys' en 'De Toekomst van Onderwijs' worden geproduceerd en gepubliceerd op persoonlijke titel.