Internationalisering is één van de aandachtspunten van Fontys Academy For Creative Industries. Dit komt onder andere tot uiting in Kaapstad, Zuid-Afrika, waar drie Living Labs zijn die Entrepeneurship, Better Living en Sustainable Mobility als thema hebben. In het kader van de ontwikkelingen op het gebied van Sustainable Mobility was ik, John Matthijs, als programmamanager van 12 tot 22 april in Kaapstad om de gezamenlijke activiteiten met lokale organisaties verder vorm te geven. Samen met de partners Vega School, Bicycle Empowerment Network, Pedal Power Association, LIFEbrand, Velokhaya, Dutch Consulate, Open Streets en Western Cape Government wordt in een ecosysteem nagegaan hoe meer mensen in Kaapstad de fiets kunnen gebruiken. Niet alleen om zich van a naar b te verplaatsen, maar ook in het kader van een gezondere leefstijl of voor meer plezier. De fiets kan daarnaast een middel zijn om te voorkomen dat kinderen na school in contact komen met criminaliteit. Voor Fontys bieden de Living Labs de mogelijkheid om meer studenten hun stage, minor of afstudeeropdracht uit te voeren in Kaapstad. Dat sluit goed aan bij studeren in een contextrijke omgeving. Momenteel maken acht studenten daar gebruik van! Behalve overleggen met de lokale organisaties heb ik bij Vega aan vierdejaars een gastcollege/workshop gegeven over Innovation Design and Value Creation, een ideale manier ook om op internationaal niveau collegiale kennis te delen. In het kader van de duurzame inzetbaarheid heb ik de reis benut om deel te nemen aan de 2 Ocean Ultra Marathon, 56 km over de kaap lopen, samen met zo’n twaalfduizend andere gepassioneerde lopers. Op meerdere manieren heeft Fontys zich op een succesvol kunnen profileren op internationaal niveau, ook vanuit TEC perspectief.

FavoriteLoadingVind ik leuk