De netwerken Fontys Young Professionals (FYP) en Fontys Educational Designers (FED) bundelen vanaf dit schooljaar hun krachten. Een logische stap om het lerend vermogen binnen onze eigen organisatie, de overheid en het bedrijfsleven (Triple Helix) verder aan te jagen. En gezamenlijk urgente vraagstukken waar te nemen en binnen de samenleving oplossen.

Fontys Young Professionals is een community van jonge professionals (<35 jaar) binnen Fontys met een aantal gezamenlijke ambities. Oorspronkelijk was het FYP-netwerk ervoor om jonge medewerkers mee te laten denken over de koers en het beleid van Fontys, Gaandeweg verschoof het accent naar het verbinden van nieuwe medewerkers, zodat zij zich snel op hun plek voelen binnen de grote Fontys organisatie. Tegenwoordig wil FYP talent verbinden, ervaringen laten delen en inspiratie bieden aan elkaar. Er vinden regelmatig goed bezochte netwerkborrels en andere ontmoetingen plaats. Ook via LinkedIn weet men elkaar te vinden. Daarmee vervult FYP een belangrijke verbindende functie voor deze groep binnen Fontys. Het afgelopen schooljaar startten enkele pilots waarbij de leeftijdsgrens is doorbroken. Jonge en oudere professionals vonden elkaar tijdens activiteiten. Wat FYP (nog) niet invult, is het signaleren van en inspelen op vragen en uitdagingen waar deze groep professionals en de organisatie soms ook mee worstelt.

Over grenzen heen

De uitdagingen voor de jonge professionals én de gehele Fontys-organisatie veranderen en nemen toe. Onze medewerkers en studenten hebben een belangrijke rol in de samenleving. Deze wil Fontys vergroten en versterken. We willen relevant zijn én blijven. De wereld beter, gezonder en duurzamer maken. Dat doen we door het lerend vermogen binnen onze eigen organisatie, de overheid en het bedrijfsleven (Triple Helix) verder aan te jagen.  Ook willen we gezamenlijk urgente vraagstukken waarnemen en binnen de samenleving oplossen. Dat betekent dat we bewust de samenwerking opzoeken met bedrijfsleven en overheid. Daarvoor is het belangrijk dat professionals nog meer over grenzen heen leren denken én werken. Letterlijk en figuurlijk. Zodat men elkaar nog beter vindt, weet waarvoor men bij wie moeten zijn en men elkaars talenten en kennis nog beter benut. Dat gaat niet vanzelf. Fontys Educational Designers speelt hierop in. Een multidisciplinaire groep professionals van Fontys trekt deze community. Zij dagen op een innovatieve en creatieve manier betrokkenen medewerkers, studenten en professionals binnen de keten, bedrijfsleven en de overheid uit. Naar aanleiding van een concrete vraag of signaal faciliteren ze een ontwerpproces en creëren ze vraaggestuurde diepgang.  Met als doel mensen duurzaam in beweging te brengen.

Gezien de ambities van Fontys2020 én de uitdaging die de samenleving ons biedt, is een logische volgende stap het verbinden van FYP aan FED. Want samen bereiken we meer en zijn we in staat te verkennen, verbinden, verdiepen, verwonderen én te veranderen. Daarom tellen we met de start van dit nieuwe studiejaar graag FYP op bij FED. De komende tijd investeren we in het verbinden van de communities. Bovendien zetten we belangrijke stappen in onze communicatie, werkprocessen en het versterken van de beweging waarvoor we staan. Wij zijn er klaar voor!

Samen zijn we in staat te verkennen, verbinden, verdiepen, verwonderen én te veranderen. Zo brengen we een beweging op gang waardoor we kunnen blijven inspelen op (toekomstige) uitdagingen.

FavoriteLoadingVind ik leuk