De kritisch-emancipatorische stroming binnen de pedagogiek kijkt kritisch – what’s in a name – naar de huidige verhoudingen binnen een maatschappij. Ten doele de ‘ondergestelden’ een (luidere) stem te geven of namens dezen op te staan tegen onrechtmatigheden. Met de actuele maatschappelijke crises rondom Covid-19 en de beleidsvoering door overheid krijgt deze benadering opnieuw lading. Wat mij betreft in het bijzonder in haar omgang met onze jongste leden, de kinderen en jeugdigen. Welke betekenis heeft het kritische geluid vanuit de burgers op het overheidsbeleid inzake coronabestrijding?

Daar waar mensen elkaar vinden in gemeenschappelijke waarden, én deze waarden ook nog eens in het geding zijn, vormen zij een collectief. Dan spreek ik niet over de dierlijk gefrustreerde barbaren, welke gaan rellen uit sensatielust. Of is er ook bij deze laatste groep een extreem activerende angst voor controleverlies gaande? In ieder geval verstoort het de harmonie die de laatste decennia werd ervaren door een meerderheid van de landgenoten. Bij menig mens roepen de beelden van Rotterdam boosheid op. Een boosheid die in de kern wellicht niet zoveel – als dat wij vermoeden – verschilt van het ongenoegen van de rellers. Op de bovengenoemde uitzonderingen na dan.

Net opvoeden
Wat mij opvalt is dat ieder wel een kijk op de actuele gebeurtenissen heeft. Laat staan dé aanpak om deze tirannie de wereld uit te helpen. Daarmee is het niet veel anders gesteld dan met het fenomeen opvoeden, welke ook een palet aan wijsheden wordt toegerekend door nagenoeg iedere volwassene. Vraag gerust eens een willekeurig persoon op straat hoe diegene denkt over (de opvoeding van) de jeugd van tegenwoordig. Bereid je voor op een kordaat en volledig overtuigd pedagogisch advies, al dan niet onderbouwd met eigen ervaringen/”lessen”.

Bijzonder genoeg heeft juist het opvoeden en opgroeien van onze jongste leden een onmisbare, tijdloze plek binnen het vormgeven van het reilen en zeilen binnen onze (toekomstige) maatschappij. Welke boodschap draag jij, omwille van die toekomst, uit?

Verder lezen?
https://pedagoogle.com/    Hans Koppies

FavoriteLoadingVind ik leuk

Over Martijn van Dijk

Docent/coach Pedagogiek - sportfanaat - Fenomenologisch onderzoek