Op 5 februari 2020 zullen studenten Engineering en Toegepaste Natuurwetenschappen van Semester 7 hun projectresultaten demonstreren. Dit symposium is HET evenement waarop studenten laten zien waaraan zij de afgelopen maanden hebben gewerkt. Elke groep zal zich komende periode voorstellen aan de hand van een foto, of een video, of een podcast of een project beschrijving. Hieronder een beschrijving in Nederlandse taal en daaronder de Engelse taal.

Slim irrigatie systeem

De meeste boeren besproeien hun velden volledig met pesticiden en water. Het gevolg hiervan is dat een grote hoeveelheid van de gewassen onjuist worden besproeid. Dit zorgt ervoor dat een groot deel van het water en pesticiden wordt verspild. Hoewel het belangrijk is om de gewassen te voorzien van water en pesticiden zodat de samenleving voldoende voedsel heeft, kan dit proces veel efficiënter. Daarom heeft Fontys hogeschool voor Engineering een project bedacht om de veelgebruikte irrigatiesystemen te verbeteren. Deze ontwikkeling omvat het gebruik van drones. Een groot voordeel van het gebruik van drones is dat deze elk gewas kunnen bereiken en deze niet beschadigen. Drones kunnen ook over hoge gewassen en bomen vliegen, wat betekent dat het voor elk type vegetatie toegepast kan worden. Het doel van dit project is om een irrigatiesysteem te implementeren op een autonoom vliegende drone.

Smart irrigation system

Most farmers spray their entire fields with pesticides and water. This means that they also spray these liquids at places where there are no crops, or where these liquids aren’t needed. This ensures that most of the water and pesticides are wasted. Though it is important to provide those crops with water and pesticides so society has enough food, it can be done a lot more efficient. Therefore, Fontys has come up with a project to improve the common used irrigation systems. This improvement includes the use of drones. The benefit of drones is that they can reach any kind of crop and won’t crush or damage them. Drones can also fly over high crops or trees, which means it is implementable for every type of crop. The goal of this project is to implement an irrigation system on an autonomous flying drone.

Team members

  • Jarne van Gemert
  • Dirk Floren
  • Robin Broeren
  • Stan Smolders
  • Fabian van Dooren
  • Harvey van den Dungen
  • Tim Schreinemachers
  • Freek Vullers

Fontys Tutor
Theo Huberts (niet op de foto)

Opdrachtgever
Ésmaeil Najafi (niet op de foto)

Fontys coach
Ronald Scheer

FavoriteLoadingVind ik leuk

Over Ronald Scheer

Ronald Scheer is an educator based at Fontys University of Applied Sciences in Eindhoven. Ronald is deeply engaged in the field of Engineering and is associated with the Robotics & Mechatronics professorship. In addition to his teaching role, he wears the hat of a skilled video and podcast creator within the professorship. Beyond the classroom, Ronald extends his expertise to assist fellow educators in crafting engaging learning materials for both online and classroom activities. His passion lies in enhancing the educational experience through multimedia content creation and innovative teaching methodologies.