Nieuwsgierige mensen die veel vragen stellen krijgen vaak beleefd te horen, ‘Interessant, maar daar hebben we nu geen tijd voor.’ Of minder beleefd: ‘Wat stel je toch altijd veel vragen.’ of als mensen echt geïrriteerd raken: ‘Doe eens niet zo moeilijk.’ of ‘Jij ook altijd met je vragen.’

Vragen staat vrij
Als vragen vrij is en je door vragen wijs wordt, waarom reageren mensen dan vaak zo ongeïnteresseerd of geïrriteerd op vragen? Hiervoor zijn verschillende verklaringen te bedenken:

? Het kan zijn dat mensen gewoonweg niet dezelfde interesses hebben.
? Ze kunnen andere dingen aan hun hoofd hebben of stress ervaren en daarom niet open staan voor de vragen op dat moment.

Allergische reactie
? Het kan zijn dat iemand een vraag stelt om deze vervolgens zelf te kunnen beantwoorden en in afwachting hiervan niet oprecht geïnteresseerd luistert naar de antwoorden van anderen.
? Het kan zijn dat iemand vragen stelt, maar deze vooral gebruikt om een ander op passief agressieve wijze ergens mee te confronteren.
Op dit soort vragen kunnen mensen allergisch reageren omdat deze als niet oprecht of zelfs als manipulatief kunnen overkomen.
? Een allergische reactie op een vraag kan ook veroorzaakt worden door #angst.

Je bedreigt de status quo
Barbara Benedict beschrijft in Curiosity: a cultural history of early modern inquiry dat nieuwsgierigheid het bekende als inadequaat, onjuist of oninteressant bestempelt. Deze benadering van het bekende kan volgens haar leiden tot spanning en een moeilijke sociale positie voor degene die zich buiten de gebaande paden begeeft.

Verandering in beweging brengen
Wie zich buiten de gebaande paden begeeft, of wie kritische vragen stelt, negeert de status quo of bevraagt deze. Deze mensen brengen direct of indirect verandering in beweging, en dat veroorzaakt onzekerheid, spanning en andere ongemakken.

Verschuiving in machtsverhoudingen
Verandering betekent dat er gemorreld wordt aan de bestaande machtsverhoudingen. Mensen worden bang om hun zekerheden of hun rol en geloofwaardigheid als expert kwijt te raken.

Transparantie
Vragen hoe iets werkt of wie wat heeft besloten en waarom is een verzoek om of een stap naar transparantie. Transparantie maakt onzichtbare zaken zichtbaar. Dit kan mensen confronteren met een gebrek aan kennis, hun twijfel, hun afwijkende normen en waarden of eerder gemaakte fouten.

Doe maar moeilijk!
Een slechte reactie betekent dus niet altijd dat de vraag slecht of onterecht was. Maar vergeet vooral niet om zelf stil te staan bij jouw beweegredenen om deze vraag te stellen, de manier waarop je de vraag hebt geformuleerd en gedeeld en jouw luisterhouding daarna. Goede vragen stellen is moeilijker dan het lijkt, maar zeker de moeite waard.

FavoriteLoadingVind ik leuk

Over Danae Bodewes

Onderzoeker bij Lectoraat Business Entrepreneurship Thema's: ondernemerschapsonderwijs, nieuwsgierigheid, informeel en non-formeel leren. Hoe ziet een leven lang nieuwsgierig eruit? In een reeks portretten genaamd Nieuwsgierige Types geef ik de komende maanden een gezicht aan nieuwsgierigheid, ondernemendheid, informeel en non-formeel leren. Ter voorbereiding van mijn nog te publiceren boek over nieuwsgierigheid interview ik personen van verschillende achtergronden en leeftijden over hun nieuwsgierigheid, fascinaties en hoe deze bijdragen aan hun ondernemendheid.