Rol van docenten bij Blended Learning: begeleiders en facilitators

In een blended learning omgeving verschuift de rol van docenten van kennisoverdracht naar begeleiding en het faciliteren van het leerproces. Docenten worden meer coaches en mentoren voor studenten, waarbij ze ondersteuning bieden en feedback geven.

Docenten als digitale content creators

Docenten dienen bekwaam te zijn in het effectief gebruik van online tools en technologieën in hun lespraktijk. Ze moeten ook de voortgang van studenten zowel online als offline kunnen monitoren en indien nodig tijdig bijsturen.

Ontwikkelen van digitale leermaterialen

Een cruciale verantwoordelijkheid van docenten in blended learning is het creëren van digitale leermaterialen. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van aantrekkelijke, interactieve en doeltreffende leermiddelen, zoals:

  • online modules,
  • video’s en
  • interactieve oefeningen.

Het is tevens belangrijk dat docenten de effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid van deze digitale leermaterialen kunnen beoordelen en deze verbeteren op basis van feedback van studenten.

Rol van studenten bij Blended Learning: zelfregulatie en samenwerking

Bij blended learning worden studenten aangemoedigd om zelfregulatie en zelfstandigheid te ontwikkelen. Ze krijgen de verantwoordelijkheid om hun eigen leerproces te organiseren en flexibel te plannen. Dit vereist vaardigheden zoals:

  • zelfstandig plannen,
  • reflecteren en
  • het monitoren van hun eigen voortgang.

Bevorderen van samenwerking en interactie

Blended learning biedt ook mogelijkheden voor samenwerking en interactie tussen studenten. Ze kunnen online platforms en tools gebruiken om samen te werken aan opdrachten, discussies te voeren en feedback te geven op elkaars werk. Denk aan MSTeams en Sharepoint. Dit bevordert de betrokkenheid en de gezamenlijke constructie van kennis.

Meer weten?

Graag deel ik mijn kennis en ervaringen. Neem gerust direct contact op met mij!

Liever eerst meer lezen over Blended Learning in het HBO? Dat kan o.a. op:

Blended Learning In Het HBO: Een Innovatieve Onderwijsaanpak

FavoriteLoadingVind ik leuk

Over Ronald Scheer

Ronald Scheer is an educator based at Fontys University of Applied Sciences in Eindhoven. Ronald is deeply engaged in the field of Engineering and is associated with the Robotics & Mechatronics professorship. In addition to his teaching role, he wears the hat of a skilled video and podcast creator within the professorship. Beyond the classroom, Ronald extends his expertise to assist fellow educators in crafting engaging learning materials for both online and classroom activities. His passion lies in enhancing the educational experience through multimedia content creation and innovative teaching methodologies.