Beste studenten en collega’s, hier is ie dan onze eerste blog voor de DWVBWW locatie Eindhoven! (De Week Vroeger Bekend als de Weird Week). Hoewel het “pas” in 2017 gaat plaatsvinden (van 6 t/m 10 februari om precies te zijn) zijn wij al druk bezig met de voorbereidingen. Hopelijk hebben we voor het volgende blog zelfs een nieuwe naam voor DWVBWW. Middels het blog willen we jullie op de hoogte houden over wat wij zoal uitspoken bij de zogenaamde organisatie van deze week. Waar staan we nu en waar willen we heen?

Waar staan we nu?
We hebben 7 enthousiaste en fenomenale Delta studenten bereid gevonden om het programma op te zetten en 14 kritische student ambassadeurs om hierover mee te denken. Vorige week woensdag is de eerste opzet toegelicht en wij waren hierbij! We hebben hele leuke ideeën gehoord en veel mogelijkheden besproken! Alle input is verzameld en wordt mee teruggenomen naar de “tekentafel”. Voor de herfstvakantie willen we een nieuwe naam hebben (met input van jullie) en een opzet voor de eind-expositie op vrijdag 10 februari 2017.

Nu denken jullie misschien, kan dat niet wat sneller? Of wat is SPY (het thema) precies en waarom horen we niet gewoon hoe die week eruit gaat zien? Nou heel simpel, omdat we van jullie willen horen waar jullie behoefte aan hebben. Hoe ziet jouw ideale DWVBWW er nou uit? Beginnende met een nieuwe naam! Na de herfstvakantie gaan we jullie ook nog benaderen over andere onderwerpen, bijvoorbeeld welke workshop of sprekers je graag zou bijwonen die week.

Vorig jaar hebben we voor het eerst een FHICT-brede weird week gehouden. We hebben input gekregen van jullie over zaken die we kunnen verbeteren en wat we vooral moeten behouden.Laten we dit jaar starten met die evaluatie! Waar durven wij nu al van aan te geven dat we zaken kunnen verbeteren danwel meenemen uit de evaluatie:

Internetwe zijn nu al aan het onderzoeken hoe we de verbinding kunnen verbeteren.

Infrastructuurwe hebben elke locatie benaderd die geschikt zou zijn voor +/- 1200 personen, helaas heeft Eindhoven weinig opties als we ook nog wensen hebben over daglicht en stromend water. De locatie voor 2017 zal dus wederom weer het Klokgebouw worden. Wel zijn we aan het onderzoeken wat we kunnen verbeteren aan de locatie op het gebied van geluidsoverlast, temperatuur, indeling of prikkelvrije ruimtes.

CommunicatieZoals jullie merken delen we informatie (bijvoorbeeld het thema) zodra deze definitief is en proberen we jullie meer te betrekken. We gaan dit volhouden en zelfs uitbreiden met studenten en docentenhandleidingen.

DocentenWe zijn rollen aan het definiëren met student- en docentambassadeurs, een docent is niet per definitie een tutor. Misschien – hebben we nog veel leukere rollen of gaan docenten wel meewerken. Voor deze rollen wordt een docentenhandleiding geschreven, ook zullen we de rollen opnemen in de studentenhandleiding. Hiermee kunnen we duidelijkheid scheppen of wat je van een rol mag verwachten. De data die vorig jaar is gebruikt om groepen samen te stellen en docenten toe te wijzigen bevatte teveel fouten. Dit probleem hebben we kunnen analyseren, waardoor we het kunnen aanpassen. Daarnaast zorgen we dat we op de maandag beschikbaar zijn voor groepen waar teveel studenten ontbreken of de profielen niet goed verwerkt zijn.

– Betrekken van de studenten bij de organisatie : het programma wordt bedacht door studenten, getoetst bij studenten en iedereen mag ideeën aandragen.

ProfielenWe hebben studenten van alle profielen bij het team ambassadeurs aangevuld door docenten van alle profielen bij de docentambassadeurs. Daarnaast mogen studenten van alle profielen meedenken over deze week. We zijn ervan overtuigd dat op deze wijze alle profielen te koppelen zijn aan het thema!

We hopen dat deze update jullie meer inzicht geeft in hoe wij te werk willen gaan. Wat we mee willen nemen en waarom we het zo belangrijk vinden om jullie te betrekken bij de opzet van deze week.

Volgende week weer een nieuwe blog!

 

Auteur: Carli Kleijnen (projectleider DWVBWW)

FavoriteLoadingVind ik leuk