Bijna zeventig procent van de afgestudeerden met autisme komt niet aan de slag. Dat blijkt uit recent verschenen onderzoek. Zeven op de tien!

Onderzoek wijst uit dat in de Brainportregio 10%-15% van de inwoners kenmerken van autisme heeft. Dit cijfer komt aardig overeen met onze inschatting binnen Fontys. Om hun talent ten volle te ontwikkelen, merken we dat deze studenten bijzondere aandacht verdienen.

Zelf ben ik een paar keer rondgeleid door een van onze Fontys-studenten: Rogier. Hij is een student met autisme, of zoals we liever zeggen: met een bijzonder talent. Ik ben steeds onder de indruk van zijn vastberadenheid, openheid en vooral zijn enthousiasme om te laten zien hoe hij zijn ICT-talent kan inzetten in het bedrijfsleven in onze Brainport regio. Rogier wil het tegendeel bewijzen en laat ook zien, zowel in zijn studie als tijdens zijn stage, dat hij de meest ingewikkelde ICT problemen zeer geconcentreerd en op een creatieve wijze kan oplossen. Kortom: talent dat hard nodig is in onze regio.

Binnen Fontys werken we samen met onder meer Autismepunt.nl en de Stichting “Vanuit autisme bekeken. Enkele tips van hen om scholieren en studenten beter tot hun recht te laten komen deel ik graag:

Tip 1: Faciliteer de ontwikkeling bij iedere scholier/student, ook als hij zich in een andere volgorde of tempo ontwikkelt.
Tip2: Geef aandacht aan wat de scholier/student wel kan, zorg voor positieve leerervaringen.
Tip 3: Verdiep uzelf echt in autis
me, verplaats zich in zijn belevingswereld, zodat u vertrouwen kunt geven.
Tip 4: Creëer pauzeplekken, trajectgroepen en maatwerktrajecten.
Tip 5: Praat als docent niet over de scholier/student, maar met de scholier/student, de deskundigheid zit in hemzelf!

Binnen Fontys creëren een aantal instituten een studieomgeving voor studenten met deze bijzondere talenten. Naast prikkelvrije ruimtes (comfortruimtes) ter ontspanning en prikkelarme omgevingen voor bijvoorbeeld het afleggen van toetsen, worden deze studenten ook intensief begeleid. Bij het ene instituut door ervaringsdeskundigen die als vrijwilliger coach zijn van een student, bij een ander instituut door leeftijdsgenoten, namelijk studenten van de studie HRM/ Toegepaste Psychologie. De coaching is vooral gericht op plannen en organiseren van de studie en het wegnemen van blokkades. Daarbij is veel aandacht voor motivatie, discipline, concentratie en oorzaken van uitstelgedrag. Daarnaast is er veel aandacht voor belangrijke overgangen, zoals de stap van de collegebanken naar het stageadres.

_MG_0026

De comfortruimte bij Fontys Hogeschool ICT

Fontys heeft onlangs als eerste hogeschool in Nederland samen met de gemeente Eindhoven een pilot opgezet om deze studenten ook beter van diploma naar werk te begeleiden. Negen Fontys-studenten worden begeleid naar een uitdagende baan in de regio. Het eerste jaar coacht een jobcoach van Autismepunt hen, zodat ze echt landen in hun nieuwe omgeving. Idealiter start dit begeleidingstraject al in aanloop naar de afstudeerstage en loopt dan vanzelfsprekend door na het behalen van het diploma.

Een terechte steun in de rug. Deze studenten creëren met hun bijzondere talenten immers ook bijzondere kansen voor de bedrijven in onze regio. Laat voor hen het vinden van een baan een vanzelfsprekendheid zijn.

FavoriteLoadingVind ik leuk

Over Nienke Meijer

Nienke Meijer (1965, Eindhoven) studeerde Organisatie en Sociale Psychologie aan de Universiteit Utrecht. Voordat ze in 2009 toetrad tot het College van Bestuur (CvB) van Fontys Hogescholen, werkte ze 20 jaar in verschillende functies bij VNU en Koninklijke Wegener. Zij was de jongste directeur/uitgever van het Eindhovens Dagblad en was tot 2009 lid van het directieteam van Wegener. Sinds 1 december 2013 is Nienke voorzitter van het CvB van Fontys. Nienke heeft als aandachtsgebieden: onderwijskwaliteit en -innovatie, de actieve rol van studenten, de verbinding tussen Fontys en het (regionale) werkveld, de ontwikkeling van een leercultuur, en duurzaamheid.