Deze zomer was ik op IJsland. Iedereen die dit prachtige eiland ooit heeft bezocht, zal het met me eens zijn: de geisers die op diverse plekken bijna letterlijk uit de grond knallen, vormen een bijzonder indrukwekkend fenomeen. Het gebrek aan zonlicht, warmte en blauwe luchten wordt er ruimschoots door gecompenseerd.

Terwijl ik daar volkomen ontspannen en ‘afgeschakeld’ zat te genieten van deze natuurkracht en de prachtige beelden die dit oplevert, verplaatsten mijn gedachten zich onwillekeurig naar mijn werk. Naar Fontys dus, en wel specifiek naar een thema dat me na aan het hart ligt: het verankeren van zogenoemde 21st century skills – ik noem ze liever TEC-skills (technology, entrepreneurship en creativity) – in ons onderwijs én in onze samenleving. We praten daar al heel lang over, in de regio, in Nederland en op mondiaal vlak, maar de tijd is nu gekomen om in actie te komen. Met stoom en kokend water dus.

Inderdaad, zoals de geisers op IJsland.

In mijn essay dat ik speciaal voor de feestelijke opening van ons studiejaar schreef, roep ik alle betrokken partijen – Fontys (ook omdat we ’s lands grootste lerarenopleider zijn!), de gehele onderwijskolom, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, de Brainport-regio, en de Rijksoverheid – op om met een integrale aanpak te komen. Het is de hoogste tijd voor daadkracht. Niet omdat er nog geen goede initiatieven worden ontplooid. Integendeel: overal om me heen, niet in de laatste plaats hier bij Fontys, zie ik dat innovatie en onderwijs hand in hand gaan. Denk aan de Fontys Public Academy, aan de minor Embrace TEC of aan de mini-MOOC’s – voor iedereen toegankelijke online minicolleges – die Fontys Pro aanbiedt. Maar dit soort mooie initiatieven zijn nog (te) vaak experimenten. Acties van voorlopers, van enthousiaste visionairs. Nu is de tijd gekomen om op te schalen.

Om op te stomen.

Wie weet kan een nieuw kabinet hierin de lead nemen, met een digitaliseringsagenda die de ministeries overstijgt.

Op die manier kunnen we twee forse uitdagingen het hoofd bieden: het dreigend tekort aan arbeidskrachten met de vereiste TEC-skills – en daarmee de mogelijke aantasting van onze internationale concurrentiepositie – én de groeiende tweedeling op de arbeidsmarkt tussen mensen met en zonder deze vaardigheden. Het mag niet gebeuren dat de grote middengroep straks de boot gaat missen.

Dat is niet alleen een economische noodzaak, maar ook onze maatschappelijke plicht. Ik hoop dat de stevige ambities én de vele innovatieve initiatieven bij Fontys Hogescholen enthousiasmerend werken, voor alle andere betrokken partijen. Zowel in onze eigen Brainport-regio als op nationaal niveau.

 

FavoriteLoadingVind ik leuk

Over Nienke Meijer

Nienke Meijer (1965, Eindhoven) studeerde Organisatie en Sociale Psychologie aan de Universiteit Utrecht. Voordat ze in 2009 toetrad tot het College van Bestuur (CvB) van Fontys Hogescholen, werkte ze 20 jaar in verschillende functies bij VNU en Koninklijke Wegener. Zij was de jongste directeur/uitgever van het Eindhovens Dagblad en was tot 2009 lid van het directieteam van Wegener. Sinds 1 december 2013 is Nienke voorzitter van het CvB van Fontys. Nienke heeft als aandachtsgebieden: onderwijskwaliteit en -innovatie, de actieve rol van studenten, de verbinding tussen Fontys en het (regionale) werkveld, de ontwikkeling van een leercultuur, en duurzaamheid.