Donderdag 21 september heb ik namens FHMG, in opdracht van Karen, het regionaal convenant (Midden Brabant) ondertekend.

Dit convenant is opgesteld om te komen tot gezamenlijke regionale oplossingen voor de arbeidsmarktproblematiek voor de VVT sector met daarbij een nadruk op verpleeghuizen.De partijen die dit convenant ondertekend hebben zijn verpleeg- en verzorgingshuizen uit de regio en de opleidingsinstituten ROC Tilburg, Avans en Fontys. De Zorgacademie is de ‘drijvende’ kracht achter dit project. De gemaakte stappen in het project waren alleen mogelijk aan de hand van alle input die geleverd is door alle partijen. Partijen voelen een steeds grotere betrokkenheid bij het plan en het enthousiasme groeit.

Een vervolg van het project: Regionale arbeidsmarktproblematiek Midden Brabant was een werkconferentie, 25 oktober, wat als titel had: ‘een nieuw strategisch perspectief op de inzet van het regionale dreamteam’.
Georganiseerd door de Zorgacademie en Transvorm. Onder leiding van Dr. Gerard Evers, oud-hoogleraar Human Capital Valuation.
De focus lag op Strategische Personeelsplanning (SPP) met als onderlegger de studie van Transvorm: aantallen, samenstelling onderwijs en instromers (MBO en HBO) en de vragen:

  • Waar jeukt het al
  • Hoever kijk je vooruit
  • Doet je instelling al iets met SPP

In heterogene groepen hebben we een managementgame gespeeld met de volgende doelstellingen:

  • Bewust worden van veranderingen in de omgeving
  • Elkaars ideeën, gedachten en observaties over trends en trendbreuken
  • Ontwikkelen van een andere kijk op de toekomst
  • Ontdekken van kansen en bedreigingen
  • Nadenken over de gevolgen voor de interne organisatie en personeelsbestand in het bijzonder

 

Centraal: het kaartje van de gewenste situatie. De externe ontwikkelingen die mogelijk invloed hebben op de gewenste situatie liggen er omheen. Hoe dichter bij de ‘bron’ des te groter de invloed.

Kleuren:
Groen: sociologisch/demografisch
Blauw: technologisch
Geel: economisch
Rood: politiek

Argumentatie en discussie gingen vooraf aan het getoonde plaatje/foto.
Het was een boeiende ochtend en deze wordt vervolgd.

 

 

 

 

 

 

FavoriteLoadingVind ik leuk