‘Als je een jaar vooruitdenkt, plant dan rijst. Denk je een decennium vooruit, plant dan bomen. Maar denk je een leven vooruit, richt je dan op het onderwijzen van mensen.’

Het is misschien verrassend om deze eeuwenoude Chinese wijsheid op te tekenen uit de mond van ‘onze eigen’ Thom de Graaf, maar de uitspraak vormt een prachtige afsluiting van zijn vlammende speech. De Graaf is keynote speaker op de eerste echte conferentie-dag van onze China-reis en spreekt over de kracht van het Nederlandse HBO (de Universities of Applied Sciences), over de doorontwikkeling naar kennisinstellingen met een sterke onderzoekscomponent en over onze sterke verbinding met het werkveld.

Het Nederlandse verhaal vormt de aftrap van een boeiende – maar soms wat chaotische – conferentie met 500 Chinese gasten en een handjevol buitenlanders. De dag eindigt met de ondertekening van de officiële Memorandum of Understanding (MoU). Daarvóór verzorgt de Chinese delegatie een stevig aantal speeches, die alle een eenduidige boodschap afgeven. Vier punten keren daarbij steeds terug:

  • China gaat fors investeren in onderwijs, met name in combinatie met kennisontwikkeling door middel van research.
  • Deze investeringen zijn noodzakelijk om het land zelf en de wereld te blijven ontwikkelen.
  • Deze ‘beweging’ wordt sterk gestuurd (en gefinancierd) door de Chinese overheid.
  • China zet sterk in op samenwerking met buitenlandse universiteiten en op het aantrekken van buitenlandse studenten en docenten/hoogleraren.

Meer in het algemeen is het mooi om te zien hoe trots China is op studenten die in het buitenland gaan studeren. Zij verbreden hun blik en keren daarna terug om de innovatie en ontwikkeling van China te versnellen.

Dit geldt voor ons in Nederland en bij Fontys natuurlijk precies zo: het is van groot belang dat onze studenten ergens in hun studie internationale ervaring opdoen. De wereld is hun toekomstig werkveld, welke opleiding ze ook volgen. Dan kan je die wereld maar beter zo vroeg mogelijk leren kennen. En dat kennen gaat dan echt niet alleen om zware inhoudelijke onderwerpen, maar ook om ongeschreven regels. Gewoontes. Gebruiken. Van de vraag hoe hoog je je glas heft bij het toosten tot het feit dat je niet verbaasd opkijkt als een Chinees middenin een conferentie zijn rinkelende mobiel oppakt en een gesprek begint.

’s Lands wijs, ‘s lands eer.

In de hogesnelheidstrein terug naar Beijing zet ik mijn gedachten over internationalisering bij Fontys nog eens op een rijtje. Ieder instituut is er volop mee bezig, maar nog wel in verschillende fases van ontwikkeling. Ook hebben we maar liefst meer dan 400 partneruniversiteiten. Dat is heel goed voor de uitwisseling van studenten, maar te veel om een strategisch partnerschap mee te ontwikkelen.

Mijn conclusie: we moeten bij Fontys de komende tijd versnelling én focus aanbrengen in ons internationaliseringsbeleid. Er zijn zoveel kansen. Fontys is voor veel buitenlandse universiteiten en hogescholen simpelweg een aantrekkelijke partner, als tweede hogeschool van Nederland, gesitueerd in een van de meest innovatieve hotspots van Europa en met een proven trackrecord op het gebied van innovatieve curricula, vooruitstrevende vormen van didactiek en vele intensieve samenwerkingsvormen met het bedrijfsleven.

En terwijl ik vanuit het vliegtuig terug naar huis naar beneden kijk, merk ik dat deze reis me enorm veel inspiratie heeft gegeven. Inspiratie en energie om er voor te zorgen dat we iedere student (en dus ook iedere docent) opleiden met een blik op de wereld ‘vanuit het venster van onze sterke regio’.

 

FavoriteLoadingVind ik leuk

Over Nienke Meijer

Nienke Meijer (1965, Eindhoven) studeerde Organisatie en Sociale Psychologie aan de Universiteit Utrecht. Voordat ze in 2009 toetrad tot het College van Bestuur (CvB) van Fontys Hogescholen, werkte ze 20 jaar in verschillende functies bij VNU en Koninklijke Wegener. Zij was de jongste directeur/uitgever van het Eindhovens Dagblad en was tot 2009 lid van het directieteam van Wegener. Sinds 1 december 2013 is Nienke voorzitter van het CvB van Fontys. Nienke heeft als aandachtsgebieden: onderwijskwaliteit en -innovatie, de actieve rol van studenten, de verbinding tussen Fontys en het (regionale) werkveld, de ontwikkeling van een leercultuur, en duurzaamheid.