Vorige week reed ik, samen met een veertigtal collega’s, op een mountainbike door de Limburgse heuvels. Nodeloos om te vermelden dat dit niet eenvoudig ging; aan de kwaliteit van de fiets lag het in elk geval niet. Uitdagend was het wel.

Het thema ‘kwaliteit’ (en uitdagen) stond centraal tijdens het Fontysberaad, het tweemaandelijkse overleg tussen College van Bestuur en de directeuren van onze instituten en diensten. Ver weg van de bewoonde wereld, in de Limburgse heuvels, hebben we ons gebogen over het begrip kwaliteitscultuur. Fontys Focus 2020 stelt expliciet dat wij onze ambities proberen te vervullen vanuit een ‘inspirerende kwaliteitscultuur’, dus de hoogste tijd om onszelf de spiegel voor te laten houden door onze eigen studenten. Hoe doen we dat en doen we dat goed?

Nu, halverwege de rit van FF2020, is het een mooi moment om de balans op te maken: doen we de goede dingen? En doen we de dingen goed? Met als onderliggende vraag: wat verstaan we onder ‘goed’? Welke gedeelde waarden liggen hieraan ten grondslag? En hoe verhoudt onze visie op kwaliteit zich tot ons motto: Denk Groter: groei door aandacht en ambitie?

Al pratend, wandelend en fietsend, konden we onze kwaliteitscultuur ontdekken en definiëren. Deze cultuur bepaalt ons gedrag, onze manier van werken, onze visie op kwaliteit van onderwijs, onderzoek, de organisatie en ons onderwijsaanbod. De afgelopen maanden hebben we op diverse plekken binnen Fontys waarden ‘opgehaald’. Als we ze clusteren, komen we tot een viertal: persoonlijke aandacht en verbondenheid, groei en uitdaging, diversiteit en sociale rechtvaardigheid, en integriteit en transparantie.

Een fraai rijtje.

Een ambitieus rijtje, ook.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Wij opereren als kennisinstelling niet in een vacuüm; het onderwijs is een People business; een sector door en voor mensen – studenten, medewerkers en het werkveld – die ons scherp houden. Al deze mensen moeten de kwaliteit die wij willen leveren, ook daadwerkelijk beleven. Dat is een van onze voornaamste ambities.

Alleen dan immers kan er sprake zijn van de ‘maximale ontplooiing van de talenten van onze studenten’ die wij voorop stellen in onze missie. Alleen dan vinden zij ‘hun plek en toegevoegde waarde in de samenleving’. En alleen dan behouden we het huidige klimaat waarbinnen onze eigen medewerkers zich blijvend kunnen professionaliseren.

En dus luidt misschien wel de voornaamste conclusie van het Fontysberaad: niet alleen verdienen studenten, medewerkers en het werkveld onze persoonlijke aandacht, zoals we beloven in onze missie ‘Denk groter: groei door aandacht en uitdaging’. Ook de ‘beleving’ van kwaliteit zoals wij die bedoelen, vereist onze focus. Immers,

The proof of the pudding is in the eating. 

Ben benieuwd hoe mijn collega’s mijn fietskwaliteiten ervaren hebben…

 

FavoriteLoadingVind ik leuk

Over Nienke Meijer

Nienke Meijer (1965, Eindhoven) studeerde Organisatie en Sociale Psychologie aan de Universiteit Utrecht. Voordat ze in 2009 toetrad tot het College van Bestuur (CvB) van Fontys Hogescholen, werkte ze 20 jaar in verschillende functies bij VNU en Koninklijke Wegener. Zij was de jongste directeur/uitgever van het Eindhovens Dagblad en was tot 2009 lid van het directieteam van Wegener. Sinds 1 december 2013 is Nienke voorzitter van het CvB van Fontys. Nienke heeft als aandachtsgebieden: onderwijskwaliteit en -innovatie, de actieve rol van studenten, de verbinding tussen Fontys en het (regionale) werkveld, de ontwikkeling van een leercultuur, en duurzaamheid.