Foto: Bart van de Weijer

 

Je ziet het in de zorg- en welzijnssector (cliëntenparticipatie), in de politiek (referenda), bij voetbalclubs (supportersavonden) en zelfs – ik heb het uit tweede hand – in gezinnen: op vrijwel alle gebieden kunnen we in Nederland meepraten en meebeslissen. Er zijn mensen die deze tendens in verband brengen met ‘onze volksaard’: eigenwijs, individualistisch en zelfbewust. Anderen wijzen op de Nederlandse vergadercultuur en weer anderen op de moderne burger die steeds mondiger wordt en dus meer ruimte en invloed opeist.

Het is waarschijnlijk allemaal waar.

Voor mij telt echter vooral het hoger onderwijs. Zoals de meesten van jullie weten ben ik een groot voorstander van medezeggenschap. Met name maak ik me graag en vaak sterk voor studentparticipatie. De reden daarvan is tweeledig: ten eerste vind ik dat een hoger-onderwijsinstelling zichzelf niet serieus kan nemen als de voornaamste doelgroep – de student – niet mag meepraten, -denken en –beslissen.

Fontys bestaat immers voor studenten, niet andersom.

En dus is hun input van grote waarde.

Daarnaast is studentparticipatie een van mijn stokpaardjes, omdat we als hbo-instelling onze studenten opleiden tot kritische professionals. Ze moeten groeien in die rol, en daarvoor is ruimte nodig. Ruimte en vrijheid om te oefenen. Om uitvoeringsagenda’s, kadernota’s en voortgangrapportages te ontleden en te toetsen. Om de organisatie waarin ze functioneren, continu te verbeteren. Dat wordt later van ze verwacht, dus moeten ze dat nu leren. Ook dat is onze taak als hoger beroepsonderwijs.

Om bovenstaande redenen draag ik studentparticipatie – of het nu binnen de eigen opleiding, het eigen instituut of Fontysbreed is – een warm hart toe. En ben ik er trots op dat we veel bestuurlijk actieve studenten hebben die hiervoor tijd vrij maken – naast studie, sport, bijbaan en sociale activiteiten. Denk aan de leden van de studentenfractie in de Centrale Medezeggenschapsraad. Maar er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen. Voorbeelden van studentparticipatie die misschien minder zichtbaar zijn, maar zeker niet minder belangrijk. Zo zijn er studenten die deelnemen in sollicitatiecommissies, anderen treden toe tot het cobex (het college van beroep examens) en weer anderen organiseren nieuwsuitzendingen, introductiedagen of andersoortige evenementen binnen hun eigen opleiding, instituut of domein.

Al deze mensen hebben één ding gemeen: ze geven mede hun eigen onderwijs vorm.

De 29 instituten van Fontys Hogescholen herbergen gezamenlijk bijna 50.000 studenten. Duizenden slimme, ambitieuze jonge mensen. We zouden wel gek zijn als we dit reservoir aan talent onbenut lieten. Daarom hier een oproep aan studenten: laat je stem horen. Aarzel niet. Praat mee. Denk mee. Al die uitvoeringsagenda’s, kadernota’s en voortgangsrapportages bepalen jouw onderwijs. Jouw opleiding.

En dus ook jouw toekomst.

Bemoei je met Fontys!

 

FavoriteLoadingVind ik leuk

Over Nienke Meijer

Nienke Meijer (1965, Eindhoven) studeerde Organisatie en Sociale Psychologie aan de Universiteit Utrecht. Voordat ze in 2009 toetrad tot het College van Bestuur (CvB) van Fontys Hogescholen, werkte ze 20 jaar in verschillende functies bij VNU en Koninklijke Wegener. Zij was de jongste directeur/uitgever van het Eindhovens Dagblad en was tot 2009 lid van het directieteam van Wegener. Sinds 1 december 2013 is Nienke voorzitter van het CvB van Fontys. Nienke heeft als aandachtsgebieden: onderwijskwaliteit en -innovatie, de actieve rol van studenten, de verbinding tussen Fontys en het (regionale) werkveld, de ontwikkeling van een leercultuur, en duurzaamheid.