Welke opleiding /studie volg jij? Aan welke school?
Ik studeer Mechatronica bij Fontys hogeschool voor Engineering in Eindhoven.
***For the English version, please scroll down***

Waarom heb jij die opleiding gekozen?
Deze opleiding heb ik gekozen doordat ik op de middelbare school me heb aangesloten bij Team Rembrandts, een FRC team die destijds aan de Fontys Eindhoven gebonden was.

Waar woon je nu?
Momenteel woon ik bij mijn ouders thuis in Best, vlakbij Eindhoven.

Waarom heb jij gekozen voor Team Rembrandts?
Ik heb gekozen voor Team Rembrandts omdat techniek mij wel interesseerde en omdat een goede vriend van mij zich erbij aansloot.

Sinds wanneer ben je bij TR?
Sinds eind 2017 ben ik actief lid van TR. Sinds dien heb ik elk seizoen bijgewoond en zit ik nog steeds bij het team

Wat is de naam van de persoon die jouw voor het eerst naar een team avond heeft meegenomen?
Justin van den Hurk, hij was al een paar keer naar de team avond gegaan en had mij meegevraagd.

Wat was de naam van het spel tijdens jouw eerste bouwseizoen?
Power up, dus het seizoen van 2018.

Wat is/zijn de naam/namen van de robot(s) die toen gebouwd is/zijn?

 • Metric,
 • Andromeda,
 • Gurk

Wanneer ben jij voor het eerst meegegaan naar de USA?
Voor het eerst in 2018 naar Orlando voor deelname aan de Orlando regional en we gingen naar de bekende badplaats Mirtle beach voor deelname aan de Palmetto regional.

Beschrijf een hoogte punt van die reis
Het winnen van Chairmans en het winnen van de Orlando regional

Leg kort uit wat je ziet op de foto
Op de foto zie je mij naast een 3d-Printer van Ultimaker. Dit Nederlandse bedrijf is gevestigd in Geldermalsen en is wereldwijd marktleider op het gebied van desktop 3d-printers.

Waarom heb jij juist op die manier jezelf in beeld gebracht?
Ik ben hier momenteel werkzaam als werkstudent.

Zou je in 2022 graag mee naar de USA gaan (als dat doorgaat)?
Uiteraard zou ik heel graag mee willen gaan maar mijn studie gaat dit jaar eerst voor. Ook kost een reis naar Amerika veel geld.

Kan je het aanraden aan leerlingen/studenten om lid te worden van Team Rembrandts?
Ja dat kan ik zeker! Het team is een leuke samenhang van mensen die technisch aangelegd zijn maar ook van mensen die zich meer thuis voelen op het gebied van sociale media en het presenteren van het team. Het team bevat veel studenten en mentoren die niet alleen een werkgroep vormen, maar ook een vriendengroep creëren. Ook is het de ervaring die enorm gaaf en vooral ook leerzaam is.

Kan je enkele technische skills benoemen die je hebt geleerd bij Team Rembrandts

 • 3d tekenen,
 • 3d printen,
 • basis principe van elektronische componenten,
 • het schrijven van software,
 • technische instrumenten gebruiken

Benoem enkele niet-technische skills die je hebt geleerd bij Team Rembrandts

 • Social skills,
 • presenteren bij bedrijven,
 • presteren onder druk,
 • verantwoordelijkheden op je nemen,
 • brainstormen,
 • probleem oplossend vermogen
 • en nog veel meer!

Hoeveel uur per week besteed je aan Team Rembrandts?
Momenteel rond de 3 uur per week, maar in een zeer actief bouwseizoen ben ik elke dag op de bouwlocatie te vinden!

Besteed je meer tijd aan Team Rembrandts dan aan je huiswerk voor jouw school?
In mijn actieve jaren besteed ik meer tijd aan Team Rembrandts dan aan school.

Wanneer is komend seizoen geslaagd in jouw ogen?
Als we weer richting de wereldkampioenschappen mogen en daar fatsoenlijk mee kunnen draaien met de rest van de teams.

Welke andere Robotica teams volg jij?          

 • 125 Nutrons: dit is een team die een goede band heeft met Team Rembrandts, we zijn ze ook al vaak tegen gekomen en daardoor heb ik ze ook al vaak gesproken en spreek ik mensen daarvan nog steeds.
 • 254 Cheesy poofs: dit word ook wel als een van de betere teams van de wereld gezien en daardoor ook een grote inspiratie bron voor hoe zij oplossingen bedenken
 • 1678 citrus cirquits: een heel goed team die een goede band heeft met Team Rembrandts
 • 217 Thunder chickens: met dit team ben ik wereld kampioen geworden en daarom zal ik ze ook nooit meer vergeten
 • 987 HIGHROLLERS: Een team waartegen we een paar keer hebben gespeeld en extreem competitief zijn.

***English version***

Which training/study are you following? Which school?
Currently, I am studying Mechatronics at Fontys University of Applied Sciences for Engineering in Eindhoven.
Why did you choose that course?
I chose this training because in secondary school I joined Team Rembrandts, an FRC team that was tied to the Fontys Eindhoven at the time.
Where do you live now?
Currently I live with my parents at home in Best, near Eindhoven.
Why did you choose Team Rembrandts?
I chose Team Rembrandts because I was interested in technology and because a good friend of mine joined in.
Since when have you been with TR?
I have been an active member of TR since the end of 2017. Since then I have attended every season and am still with the team
What is the name of the person who took you to a team night for the first time?
Justin van den Hurk, he had already attended the team evening a few times and had invited me along.
What was the name of the game during your first building season?
Power up, so the 2018 season.
What is/are the name(s) of the robot(s) that was built at that time?
 • Metric,
 • Andromeda,
 • Gurk
When did you first come to the USA?
We went to Orlando for the first time in 2018 to participate in the Orlando regional and we went to the well-known seaside resort of Mirtle beach to participate in the Palmetto regional.
Describe a highlight of that journey
Winning Chairmans and Winning the Orlando Regional
Briefly explain what you see in the photo
In the photo you see me next to an Ultimaker 3d Printer. This Dutch company is based in Geldermalsen and is the worldwide market leader in desktop 3d printers.
Why did you portray yourself that way?
I am currently working here as a working student.
Would you like to go to the USA in 2022 (if that goes ahead)?
Of course I would very much like to come along, but my studies come first this year. A trip to America also costs a lot of money.
Can you recommend it to pupils/students to become a member of Team Rembrandts?
Yes I can! The team is a nice combination of people who are technically inclined, but also people who feel more at home in the field of social media and presenting the team. The team includes many students and mentors who not only form a working group, but also create a group of friends. It is also the experience that is very cool and, above all, instructive.
Can you mention some technical skills you learned at Team Rembrandts
 • 3d drawing,
 • 3d printing,
 • basic principle of electronic components,
 • writing software,
 • using technical tools
Can you mention some non-technical skills you learned at Team Rembrandts
 • social skills,
 • presenting to companies
 • to perform under pressure,
 • take on responsibilities,
 • brainstorming,
 • problem solving ability
 • and much more!
How many hours a week do you spend on Team Rembrandts?
Currently around 3 hours a week, but during the build season, I can be found on the construction site every day!
Do you spend more time on Team Rembrandts than on your school homework?
In my active years I spend more time at Team Rembrandts at with school.
When is next season successful in your eyes?
If we can go back to the world championships and run decently with the rest of the teams.
Which other Robotics teams do you follow?
 • 125 Nutrons: this is a team that has a good relationship with Team Rembrandts, we have come across them often and because of that I have often spoken to them and I still talk to people about them.
 • 254 Cheesy poofs: this is also seen as one of the better teams in the world and therefore also a great source of inspiration for how they come up with solutions
 • 1678 citrus cirquits: a very good team that has a good relationship with Team Rembrandts
 • 217 Thunder chickens: with this team I became world champion and that’s why I will never forget them
 • 987 HIGHROLLERS: A team we’ve played against a few times and are extremely competitive.
FavoriteLoadingVind ik leuk

Over Team Rembrandts

Rembrandts STEAM Foundation is a Dutch Non-Profit organization that started as the First native Dutch robotics team, also known as Team Rembrandts. Team Rembrandts, team 4481, is a robotics team located in Eindhoven with students from Fontys University of Applied Science, Zwijsen College and Heerbeeck College. HBO, WO, MBO and High school combined all together.