Een jaar geleden was ik op een reünie van mijn studie. Natuurlijk ging het vooral om het bijpraten met medestudenten van toen. Maar minstens zo bijzonder voelde het om weer in ‘mijn’ oude gebouw rond te lopen. De gangen, de collegezalen, de kantine, ja zelfs de toiletten: ik herkende vrijwel alles nog – ook al had ik er sinds mijn diploma-uitreiking dertig jaar geleden geen voet meer over de vloer gezet.

Dat laatste is vandaag de dag vrij ongebruikelijk. Met een diploma op zak de deur van je hogeschool of universiteit achter je dichttrekken: het gebeurt nog wel, maar niet meer voor een dergelijk lange periode. De steeds grotere behoefte aan een ‘leven lang leren’ zorgt ervoor dat mensen veel sneller én veel vaker terugkeren in de schoolbanken.

Of nou ja, in de schoolbanken… Bij wijze van spreken althans.

Want het gaat steeds vaker om grensoverstijgende onderwijsvormen waar werkenden en studenten elkaar – live, maar steeds vaker ook virtueel – ontmoeten. Waar formeel en informeel leren elkaar afwisselen. En waar studenten en werkenden samenwerken aan praktijkgerichte issues uit het werkveld en aan grote maatschappelijke kwesties.

Bij Fontys zien we dat dit soort hybride leeromgevingen op allerlei plekken concreet vorm krijgen: in praktijkateliers, expertisecentra, innovatiecentra, living labs, proeftuinen en wat al dies meer zij. Sinds de start van dit studiejaar is het project  ‘Social Labs‘ bezig om al deze initiatieven op te halen uit de organisatie.

Alleen door alle kennis en ervaring te bundelen, komen we uit de experimentensfeer en kunnen we opschalen.

En dat opschalen is weer hard nodig om ‘evidence-informed’ en met gevalideerde ontwerpprincipes en evaluatietools te gaan werken. En om de impact van dit soort onderwijsinnovaties te vergroten. Welke impact dat is? Bijvoorbeeld dat we de volgende drie strategische doelstellingen van Fontys kunnen realiseren:

  1. Onze pluriforme groep studenten passende opleidingstrajecten bieden
  2. Open en authentieke leer- en onderzoekomgevingen creëren, die verweven zijn met het werkveld
  3. Ons primaire proces innoveren.

Hartstikke belangrijk dus. Daarom roep ik iedereen binnen Fontys op: deel je ervaringen en ideeën met het onderzoeksteam. Neem actief deel aan het kennisnetwerk en zorg dat Fontys óók formeel en informeel kan leren over het eigen onderwijsproces.

Draag je steentje bij aan de kwaliteit van de Fontysbrede onderwijsinnovatie. Uiteindelijk moeten hybride leeromgevingen ons – letterlijk – the best of both worlds bieden.

Dan keren onze afgestudeerden vast en zeker eerder terug bij Fontys dan ik op mijn oude universiteit…

Meer weten over het project Social Labs? Neem contact op projectleider Maria Custers: m.custers@fontys.nl of 08850-70102. Meepraten of -denken? Twitter mee over Social Labs: #FontysSocialLabs en @FontysSocialLab.

 

FavoriteLoadingVind ik leuk

Over Nienke Meijer

Nienke Meijer (1965, Eindhoven) studeerde Organisatie en Sociale Psychologie aan de Universiteit Utrecht. Voordat ze in 2009 toetrad tot het College van Bestuur (CvB) van Fontys Hogescholen, werkte ze 20 jaar in verschillende functies bij VNU en Koninklijke Wegener. Zij was de jongste directeur/uitgever van het Eindhovens Dagblad en was tot 2009 lid van het directieteam van Wegener. Sinds 1 december 2013 is Nienke voorzitter van het CvB van Fontys. Nienke heeft als aandachtsgebieden: onderwijskwaliteit en -innovatie, de actieve rol van studenten, de verbinding tussen Fontys en het (regionale) werkveld, de ontwikkeling van een leercultuur, en duurzaamheid.