Begin 2018 is het WIN-project van start gegaan, onder leiding van Gaby Jacobs, lector FHMG. Het hoofddoel van het project is de continue ontwikkeling van professionele werkplaatsen (PW). Uiteindelijk zal het project een (zelf)beoordelingsinstrument voor de kwaliteit van de PW in kaart brengen. Daarmee wil Fontys haar positie rondom professionele werkplaatsen versterken en zich duidelijker profileren als kennispartner in de regio.

 Fontys heeft veel professionele werkplaatsen binnen verschillende instituten met verschillende benamingen. Zo heeft Sporthogeschool de partnerships Fontys Sportkunde, Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid noemt ze zorginnovatiecentra en –netwerken (ZIC en ZIN) en Fontys HRM en P heeft het Sociaal Innovatie Centrum (SIC). Allemaal professionele werkplaatsen waar studenten, docenten en professionals in authentieke leer- en onderzoeksomgevingen vernieuwingen helpen vormgeven in de beroepspraktijk.

Het project stelt: ‘’verwevenheid van onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk is de sleutel tot het succesvol voorbereiden van professionals op wat de toekomstige maatschappij en het toekomstige werkveld vragen’’. De diversiteit aan professionele werkplaatsen binnen Fontys en daarbuiten toont het potentieel dat zij in zich herbergen. Maar er is nog maar weinig bekend over de kwaliteit van de professionele werkplaatsen. Het WIN-project wil de volgende slag met de PW maken, door in dit 4-jarige onderzoek deze kwaliteit centraal te stellen.

Bij de ontwikkeling is het nadrukkelijk de bedoeling om diverse stakeholders (docenten, studenten, professionals, cliënten, managers) actief te betrekken en samenwerking en kennisdeling tussen betrokken stakeholders en instituten te bevorderen.
Het WIN-project is een samenwerking tussen diverse instituten van Fontys:

  • Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid
  • Fontys Paramedische Hogeschool
  • Fontys Hogeschool Pedagogiek
  • Fontys Sporthogeschool
  • Fontys Hogeschool HRM en P
  • Fontys Hogeschool Sociale Studies

Komende periode volgen er blogs van de betrokken projectleden over de stand van zaken en waar zij zich mee bezig houden. Houdt de website en de LinkedIncommunity dus goed in de gaten.

Meer informatie over het WIN-project is te verkrijgen via Kevin Theunissen, k.theunissen@fontys.nl.

 

 

FavoriteLoadingVind ik leuk