Innovate, collaborate and meet; aan het begin van de partner dag (Rode Kruis museum in Genève) legt Ties Sweyen (docent HRM&P) meteen duidelijk uit waarom we onze partners hebben uitgenodigd. Hij neemt onze partners op deze inspirerende locatie mee in een verhaal over internationale samenwerking, het verbreden van ons perspectief en waarom dat het verschil kan maken. Er zijn een stuk of 50 aanwezigen, een deel van hen vertegenwoordigt een partner universiteit. We hebben er deze editie bewust voor gekozen om niet alle partners uit te nodigen maar te kiezen voor partners waarmee op een dieper niveau wordt samenwerkt. Hierdoor is er tijdens het inhoudelijke deel meer mogelijkheid voor interactie en kan er tijdens de afsluitende netwerkborrel, in plaats van alleen even handjes schudden, gesproken worden over samenwerkingsvormen die verder gaan dan uitwisseling. Het resultaat mag er wezen. Marian Thunnissen (lector HRM&P) spreekt over talentontwikkeling, Emily van der Sanden en Lucinda Harryana (oud studenten) brengen het studentperspectief tot leven en twee docenten van ICT (Michael Schifferling en Arjan Groeneweg) verschaffen inzicht in hun innovatieve curriculum en manier van lesgeven. De deelnemers krijgen hierdoor een mooi en veelzijdig beeld van Fontys, waar we mee bezig zijn en ook waar we naar toe willen. De boodschap is duidelijk, middels ontmoetingen dragen we bij aan een wereld waarin meer begrip voor elkaar ontstaat en creëren we nieuwe mogelijkheden voor samenwerking waarbij de student centraal staat.

Nicole en ik snellen diezelfde dag nog naar de conferentiehal om te controleren of alles goed geregeld is voor de stand. Het is voor het eerst dat we hebben gekozen voor het laten bedrukken van alle panelen (in plaats van een combinatie met Think Bigger stickers) en het is de investering meer dan waard. Bij aankomst staat er een strakke, professionele stand. De stijl van de wanden komt perfect overeen met de nieuwe (centrale) brochure waar de afgelopen maanden hard aan is gewerkt. We zijn er samen met het Holland Paviljoen Study in Holland, bestaande uit een groot aantal Nederlandse collega universiteiten en hogescholen, helemaal klaar voor!

De volgende dag start de conferentie. Het is het grootste deel van de dag druk in de stand. De drie tafels worden veelvuldig gebruikt voor afspraken, door wisselende instituten. Er lijken ook meer gedeelde afspraken te zijn, bijvoorbeeld twee instituten die een partner delen en samen een afspraak maken. Een mooie ontwikkeling aangezien we meer onderlinge samenwerking proberen te stimuleren en als Fontys meer eenheid uit willen stralen. Zelf heb ik een wat overvolle agenda met afwisselend afspraken en sessies. De afspraken zijn voornamelijk gericht op het onderhouden van relaties en het hier en daar verkennen van nieuwe mogelijkheden. Voornamelijk de relatief nieuwe partners (bijvoorbeeld California State University Bakersfield en Murray State University) willen graag praten over nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Staff exchange wordt veel besproken, een uitwisseling van docenten waarbij er kennis gedeeld kan worden maar ook nieuwe relaties kunnen worden gelegd. Een dergelijk bezoek, over en weer, leidt er toe dat de samenwerking op meerdere plekken van de universiteiten gaat leven. Met als gevolg dat er meer activiteiten ontstaan, de Fontys brede partner meer diepgang krijgt en niet enkel afhankelijk is van de relatie die er ligt met O&O. Op termijn zelf strategische samenwerking? Wie weet, dit is in ieder geval een eerste stap. Een onverwacht thema in sommige meetings is de studentaantallen, maar in positieve zin. Halmstad en LIUC geven aan dat ze graag meer studenten willen ontvangen. Na terugkomst is meteen de selectie van Study Abroad dus ik kan waarschijnlijk snel aan dit verzoek voldoen.
Tussen de afspraken door heb ik vier sessies gepland, allemaal over strategisch partnerbeheer en strategische partners. Over het algemeen zitten de sessies goed in elkaar en is er veel interactie. Ik krijg een aantal nieuwe ideeën waar we mee aan de slag kunnen, maar ik zie vooral veel bevestiging van het nut van de verandering die we in gang hebben gezet. Van kwantitatief naar kwalitatief, van een (te) groot partner bestand naar een strategische manier van partnerbeheer waarbij beleid en evaluatie een cruciale rol spelen. Veel universiteiten zijn hier mee bezig of hebben dit inmiddels vormgegeven en ik merk, we zitten op de goede weg. Ik bespreek dit onderwerp ook nog met twee medewerkers van de Hogeschool van Rotterdam en later met iemand van de Haagse Hogeschool. Ieders praktijk verschilt uiteraard, maar de gedachtegang en vragen die gesteld worden zijn hetzelfde. We spreken af contact te houden en binnenkort meer uit te wisselen. Met de start van de werkgroepen volgende maand komt dit op een goed moment.

Het is uiteraard een drukke week maar dankzij het goed georganiseerde en gratis (!) openbaar vervoer bewegen we ons gemakkelijk tussen de locatie van het hotel, de conferentie en de verschillende recepties. Hoewel, op vrijdagochtend blijkt dat ook in het efficiënte Zwitserland er wel eens een trein uitvalt. Op vrijdagmiddag gaan Nicole en ik met een voldaan gevoel naar het vliegveld. Even is er nog een sprankje hoop dat we eerder naar huis kunnen als we zien dat de vlucht van vijf uur vertraging heeft. Bij de gate vragen we of we nog mee kunnen maar helaas, we hebben het nakijken terwijl Nico van der Aa (Engineering) en Bram Broess (M&C) aan de andere kant van het glas (uit?)lachend en zwaaiend het vliegtuig in gaan. Om half negen landen ook wij, toch nog íets vroeger dan gepland, op Schiphol en stappen we in de trein naar huis.

FavoriteLoadingVind ik leuk