Onze Bloggers
<<Back

Over Els Verhoef

Els Verhoef (64) is interim lid van het College van Bestuur van Fontys. Zij heeft een ruime ervaring in het Hoger Onderwijs. Van 2004 tot 2012 was ze lid van het College van Bestuur van de Haagse Hogeschool. Sinds 2012 werkt ze als zelfstandige binnen het hoger onderwijs. In deze periode heeft Els advieswerkzaamheden gedaan rondom de portefeuille Onderzoek en Onderwijs, zoals beleidsvorming deeltijdonderwijs, modernisering van curricula en dergelijke. Daarnaast is ze auditor bij de NVAO, lid van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs, lid van de Evaluatie Commissie Prestatieafspraken van het Hoger Onderwijs en heeft ze leiding gegeven aan de dienst Onderwijs en Onderzoek bij een van de hogescholen, met als doel het optimaliseren van de O&O dienstverlening in relatie tot de strategische doelen van de hogeschool.